Maciej Oziembłowski – zdjęcie profilowe

Maciej Oziembłowski

Dr hab. inż., profesor uczelni. Ekspert żywności regionalnej i tradycyjnej oraz nowych technik utrwalania produktów spożywczych. Koordynator naukowej interdyscyplinarnej współpracy związanej z fizycznymi metodami utrwalania żywności, oceną jakości żywności, sposobu odżywiania współczesnych oraz dawnych populacji, profilaktyką zdrowotną człowieka, nutrigenetyką i nutrigenomiką, analizą sensoryczną. Uczestnik licznych zagranicznych wyjazdów naukowych i dydaktycznych – w tym m.in. sześciomiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w kanadyjskim Vancouver.