Spalarnia śmieci, dioksyny i zdrowie Twoich dzieci

Ojciec ze spalarnią zamiast głowy trzyma na kolanach dzieck w masce gazowej. Dziecko trzyma w rękach planetę Ziemia
Rys. Paweł Kuczyński

Z prof. Maciejem Oziembłowskim, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Nieznane jest żadne pozytywne zastosowanie dioksyn. Dioksyny są tylko truciznami.
dr nauk medycznych Agnieszka Bronowicka-Szydełko

Najmłodsza spalarnia odpadów w Holandii, przedstawiana jako najnowocześniejsza, w rzeczywistości nie jest bezpieczna. Długoterminowe badania ujawniają emisje dioksyn, furanów oraz innych trwałych zanieczyszczeń organicznych skażających środowisko daleko poza dopuszczalne limity.
Ukryte emisje: historia holenderskiej spalarni

W wyziewach z komina, ale i poprzez ścieki i niebezpieczne popioły pozostałe po spalaniu, znajdować się będzie – według raportu przygotowanego na zlecenie inwestorów spalarni – całe spektrum związków chemicznych, w tym nie tylko pyły, tlenki węgla, azotu, siarki, ale również chlorowodór, fluorowodór, amoniak, lotne związki organiczne, kadm, tal, rtęć, antymon, arsen, ołów, chrom, kobalt, miedź, mangan, nikiel, wanad i inne.
Maciej Oziembłowski, Sejm, XI 2022 r.

  1. „Swego czasu zarówno DDT, jak i azbest spełniały wszelkie ówczesne normy i były rekomendowane przez wielu przedstawicieli nauki jako nowoczesne i bezpieczne”. Proszę o wyjaśnienie.
  2. Co wynika z publikacji naukowych analizujących związek spalarni ze zdrowiem ludzi?
  3. Co to znaczy, że rzeczywistym problemem monitorowania zanieczyszczeń środowiska dioksynami i furanami ze spalarni śmieci jest obecna metodologia pomiaru?
  1. Proszę wyjaśnić zjawisko długoterminowego „efektu koktajlu”.
  2. Co Pan radzi obywatelom, którzy mieszkają obok spalarni? A co tym, którzy słyszą, że w ich miejscowości spalarnia jest planowana do budowy?
Pobierz mp3
Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Rady na odpady” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 189 / (33) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Czy masz świadomość? Rady na odpady

Być może zainteresują Cię również: