Andrzej Bartoszkiewicz – zdjęcie profilowe

Andrzej Bartoszkiewicz

Andrzej Bartoszkiewicz – wynalazca Systemu EKO AB; absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu na Wydziale Rolnictwa – specjalność ekonomika rolnictwa i studiów podyplomowych m.in. ochrony środowiska. Od 1989 r. zajmuje się problematyką szeroko pojętej ochrony środowiska, specjalizuje się głównie w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi; wyróżniony w kategorii Ekologia w Plebiscycie Czytelników Przeglądu Technicznego o tytuł Złotego Inżyniera 2006 r.. Zdobywca nagrody głównej Fundacji Wokulski Pozytywista Roku 2011 w kategorii Ekologia i Rozwój Zrównoważony.