30 listopada 2019 roku odbyło się w Łodzi I Forum Geopolityczne.