Kiedy to się zaczęło – Polska w ONZ od 1945 do 1990 – C. Marcinkowski, A. Rutkowska