Łukasz Prykowski – zdjęcie profilowe

Łukasz Prykowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku geografia. Od początku pracy zawodowej związany z aktywnością obywatelską i organizacjami pozarządowymi. Przez wiele lat zajmował się koordynacją współpracy Miasta Łodzi z sektorem NGO’s, ekspert przy ocenie wniosków z funduszy EOG. Współtwórca nowych narzędzi wspierania aktywizacji obywatelskiej w Łodzi (takich jak Budżet Obywatelski, Miejski Program Mikrograntów, Fundusz Wkładów Własnych czy Komisje Dialogu Obywatelskiego). W Instytucie jest doradcą w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Interesuje się psychologią i muzyką, z radością spędza czas ze swoimi dziećmi.