Instytut Spraw Obywatelskich – od 2004 r. dbamy o dobro wspólne – okładka

Instytut Spraw Obywatelskich – od 2004 r. dbamy o dobro wspólne

Folder podsumowujący 20 lat istnienia Instytutu Spraw Obywatelskich.

Komitet do spraw Pożytku Publicznego, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO

Projekt Ziemia obiecana sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO