Europosłowie muszą oddzielić dobre biopaliwa od złych

We wtorek 24 lutego w Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego posłowie zagłosują nad przyszłością polityki biopaliwowej. Polityka ta miała obniżać emisje z transportu i dać dodatkowe źródło dochodu europejskiemu rolnictwu. Niestety, aktualne reguły doprowadziły do konkurencji pomiędzy uprawami na żywność i na biopaliwa. Polityka ta zaostrzyła deficyt ziemi uprawnej na świecie. Pod uprawy biopaliwowe wycina się lasy tropikalne i osusza mokradła, co prowadzi do znacznego wzrostu emisji CO2 w miejsce oczekiwanych spadków.

Jeżeli polityka nie zostanie zmieniona, procesy te będą się wzmagać w kolejnych latach. Spodziewane są wzrosty cen żywności. Powiększenie udziału biopaliw z obecnych 5% do spodziewanych w 2020 8,6% energii w transporcie spowoduje dodatkowe emisje o wielkości podobnej do wprowadzenia dodatkowych 14-29 milionów samochodów na europejskie drogi.

Biopaliwa są też droższe niż konwencjonalne paliwo, tak więc utrzymywanie dla nich miejsca na rynku wymaga ciągłych subsydiów. Według danych za rok 2011, wynoszą one dla całej UE ponad 6 mld euro rocznie.

Organizacje zajmujące się ekologią i rozwojem wzywają europosłów, aby naprawili błędną politykę. Potrzebne są do tego UE powinna ustanowić limit 5% udziału biopaliw z upraw na gruntach rolniczych, to znaczy na poziomie obecnej konsumpcji. Przy obliczaniu efektu emisyjnego należy brać pod uwagę efekt pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC). Należy wprowadzić kryteria ekologiczne dla wszystkich biopaliw, w tym tzw. „zaawansowanych” lub „drugiej generacji”.

„Nie możemy pozwolić, aby powiększać zasięg przeciwskutecznej polityki. Jeżeli naprawdę chcemy, żeby transport był bardziej ekologiczny, należy sięgnąć po inne strategie. Duże szanse tkwią w poprawie efektywności paliwowej pojazdów, a także większej elektryfikacji transportu. Spodziewam się, że w przyszłości biopaliwa będą miały niszowe znaczenie tam, gdzie trudno zastosować innych ekologicznych źródeł energii, na przykład w lotnictwie” – mówi Wojciech Makowski, specjalista ds. zrównoważonego transportu w Instytucie Spraw Obywatelskich.

Wtorkowe głosowanie spodziewane jest po godzinie 15.00. Jest to drugie czytanie tej propozycji legislacyjnej.

 

Więcej informacji o biopaliwach i aplikacja do wysyłki apelu do europosłów na Twitterze: http://biofuelsreform.org

Komentarz Jeana Zieglera, byłego Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. prawa do żywności: http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/biopaliwa-kosztowne-szalenstwo/

Agronews o stanowisku INSPRO ws. biopaliw: http://www.agronews.com.pl/print.php?id=0&aid=17927

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również: