III Konferencja Rad Programowych Polskiego Radia i TVP

27 października 2009 r. w oddziale regionalnym Telewizji Polskiej w Katowicach odbyła się III Konferencja Rad Programowych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej dotycząca cyfryzacji telewizji. Łódź reprezentowali: prezes Radia Łódź Dariusz Szewczyk, członkini rady programowej TVP Łódź senator Elżbieta Więcławska-Sauk oraz Szymon Surmacz – wiceprzewodniczący Rady Programowej Radia Łódź i ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich.

Podczas spotkania omówione zostały założenia dotyczące programu likwidacji programów nadawanych analogowo i potencjalnie związanych z nią problemów społecznych. Według założeń tego programu, do lipca 2013 r. w naszym eterze znajdziemy jedynie kanały cyfrowe.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja, w wyniku której został stworzony zarys obywatelskiego projektu ustawy medialnej. Podczas omawiania projektu mówiono m. in. o podniesieniu kwalifikacji dziennikarzy i jakości ich warsztatu, likwidacji outsourcingu – korupcjogennych zleceń na produkcję konkretnych programów, wzmocnieniu roli rad programowych, publicznym dostępie do archiwów czy źródłach finansowania.
Zdaniem Instytutu tylko zapewnienie przez odpowiednią ustawę publicznym mediom stałego źródła finansowania i, co za tym idzie, pełnej niezależności zagwarantuje sprawną realizację ich misji społecznej.

Więcej o radiofonii i telewizji cyfrowej można przeczytać m. in. na stronach KRRiTV (http://www.krrit.gov.pl/bip/Wiadomości/Radiofoniaitelewizjacyfrowa/tabid/246/Default.aspx )

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: