Jakich zmian potrzebują opiekunowie niepełnosprawnych?

dtp osoby zależne

W ramach naszej kampanii obywatelskiej „Dom to praca” dążymy do zmiany systemu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) rozpatrywane są różne warianty wprowadzenia nowych rozwiązań.

Rozpatrywane są wszystkie propozycje rozwiązań,  szczególnie te zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Należy do nich postulat zniesienia dysproporcji w wysokości świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i opiekunów osób niepełnosprawnych od dzieciństwa – zapewnia w swoim komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak widać nacisk położono na różnice w wysokości wypłacanych świadczeń. Nie ma mowy o zniesieniu zakazu podejmowania pracy zarobkowej przez opiekunów, którzy pobierają zasiłek opiekuńczy. Mówiąc wprost: albo pracujesz zawodowo albo opiekujesz się bliską ci osobą. Trzeba dokonać wyboru. Warto podkreślić, że świadczenia pielęgnacyjne wynoszą od 520 zł do 1406 zł netto.

Każde wsparcie, poprawiające warunki życia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, jest cenne. Dlatego tym bardziej dziwi, że pobierający świadczenia opiekunowie, którzy mogliby i chcieli dorobić, nie mogą tego zrobić.

Na potrzeby opiekunów, którzy chcą legalnie dorabiać, odpowiada nasza kampania obywatelska „Dom to praca”. Opiekunowie chcą dodatkowo pracować, żeby:

  • mieć fundusze na sprzęt i rehabilitację dla podopiecznych (zazwyczaj drogie, a jednocześnie bardzo potrzebne),
  • stworzyć jak najlepsze warunki życia dla podopiecznych,
  • zachować kompetencje (lub uprawnienia) zawodowe,
  • w przypadku zmiany sytuacji (np. ktoś inny przejmie opiekę) mieć możliwość powrotu na rynek pracy,
  • mieć kontakt ze społeczeństwem.

Opiekunowie, którzy uczestniczyli w zorganizowanym przez nas w Łodzi szkoleniu (7-9 lipca 2017), podkreślali, że dorabianie nie może odbywać się kosztem podopiecznego. Chcą, żeby podejmowana praca była legalna.

Czy kwestia zniesienia zakazu łączenia pracy zarobkowej z pobieraniem świadczeń pielęgnacyjnych zwróci wreszcie uwagę decydentów? Żeby tak się stało poprzyjcie naszą kampanię obywatelską „Dom to praca”.

Przeczytaj więcej o działaniach kampanii „Dom to praca” 

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: