Karta kredytowa, która nas obserwuje, rys. Paweł Kuczyński

Broń gotówki! [Oko, rys. Paweł Kuczyński]