Aktywność Obywatelska – 2(19)/2018 – okładka

Gazeta

Łukasz Kamiński, Paweł Górny, Robert Buciak, Mikołaj Siwiński, Kosma Nykiel, Krzysztof Wychowałek, Justyna Matusiak, Aleksandra Podkońska, Ilona Pietrzak, Łukasz Janeczko, Rafał Górski, Małgorzata Jankowska

Aktywność Obywatelska – 2(19)/2018

Bezpłatna gazeta społeczna

Od maja 2017 do maja 2018 zorganizowaliśmy 13 debat pod  hasłem Łodzianie Decydują. To był gorący czas rozmów z mieszkańcami o  wyzwaniach, jakie stoją przed naszym miastem. Dyskutowaliśmy m.in. o  budowie Orientarium, sposobie organizacji Zielonego EXPO, wycince łódzkiej zieleni. Poznaliśmy Łódź od środka. Rozmawiając z młodzieżą, ludźmi w średnim wieku i seniorami. Rozmawiając z pasażerami komunikacji publicznej, pieszymi i kierowcami. Rozmawiając z lokatorami mieszkań komunalnych i lokatorami broniącymi zieleni. Okazało się, że potrzeby i  marzenia łodzian często różnią się od rozwiązań i planów magistratu i  Prezydent naszego miasta.

Spędziliśmy też dużo czasu na ulicach, organizując lub uczestnicząc m.in. w akcjach miejskich przeciw hałasowi i zanieczyszczeniu powietrza. Na rozprawach sądowych w obronie lokatorów. W happeningach związanych z podtopieniem Łodzi. W nagraniach dla mediów dotyczących wycinki drzew. W protestach STOP ACTA 2 przeciwko cenzurze w Internecie.

Teksty, które publikujemy w tym numerze są ciągiem dalszej aktywności obywatelskiej. Słuchamy łodzian, patrzymy na ręce władzy, szukamy rozwiązań. Zachęcam do lektury.

Rafał Górski