Aktywność Obywatelska nr 1(22)/2020 – okładka

Gazeta

Rafał Górski, Nicolas Pineault, Barbara Gałdzińska-Calik, Dariusz Leszczyński, Marek Zmyślony, Małgorzata Jankowska, Ewa Gierula, Paweł Wypychowski, Jolanta Wolska

Aktywność Obywatelska nr 1(22)/2020

Ratuj dzieci

Czy wyobrażacie sobie Państwo szkołę, w której uzależnione od nikotyny dzieci palą papierosy podczas lekcji i na przerwach? Ja nie. Ale niestety zmuszeni jesteśmy przyjąć do wiadomości straszną prawdę, że dzieci wypalają kilka papierosów dziennie, wdychając smog1. Na szczęście smog jest dzisiaj w centrum uwagi opinii publicznej. O nim można usłyszeć w telewizji i u fryzjera. Decydenci obiecują nam walkę z nim. Ale pamiętam, jak w latach 90. mało kto chciał nas słuchać, gdy przed nim ostrzegaliśmy w ramach kampanii obywatelskiej „Tiry na tory”.

Nowy smog

Dziś mało kto chce nas słuchać, gdy ostrzegamy przed elektrosmogiem, którego źródłem są smartfony w rękach dzieci, rutery Wi-Fi w klasach szkolnych i stacje bazowe telefonii komórkowej 2/3/4 i 5G na dachach szkół. Elektrosmog to potoczna nazwa promieniowania elektromagnetycznego. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała promieniowanie telefonii komórkowej jako potencjalnie rakotwórcze.

Profesor przestrzega

Do zagrożeń ze strony elektrosmogu dochodzą też te, związane z uzależnieniem od nowych technologii. „Unikajmy cyfrowych mediów. (…) są one rzeczywiście przyczyną otyłości, wpływają negatywnie na stan umysłowy, prowadzą do wzrostu agresji, samotności, rozwoju chorób i niezadowolenia z życia. Ograniczmy czas, który dzieci poświęcają na obsługę nowoczesnych mediów. Badania potwierdzają, że jest to jedyny sposób przynoszący pozytywne efekty. Każdy dzień spędzony przez dziecko bez tych urządzeń to uratowany czas – radzi prof. Manfred Spitzer w swojej książce „Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci”.

Niszczy mózg

„Uzależnienie od telefonu dosłownie niszczy mózg. Jak narkotyki” to z kolei tytuł artykułu z „National Geographic”, który informuje o badaniach przeprowadzonych w Niemczech. „Biorąc pod uwagę powszechność i stale rosnącą popularność smartfonów, nasze badanie stawia pod znakiem zapytania przekonanie o zupełnej nieszkodliwości tych urządzeń, przynajmniej u osób potencjalnie najbardziej narażonych na uzależnienie od nich, w tym przede wszystkim dzieci” – podkreślają badacze2.

Ratuj dzieci

Jak możemy ratować nasze dzieci przed elektrosmogiem i uzależnieniem od smartfonów? Po pierwsze ograniczając dzieciom czas korzystania z telefonów komórkowych. Stąd nasza zbiórka podpisów pod petycją za wprowadzeniem zakazu używania smartfonów na terenie szkół. Po drugie zamieniając Wi-Fi na bezpieczny Internet kablowy. Wreszcie po trzecie nie dopuszczając do instalacji masztów telefonii komórkowej na dachach szkół lub w ich sąsiedztwie.O szczegółach możecie Państwo przeczytać w tym numerze „Aktywności Obywatelskiej”. Celem naszych działań jest uwrażliwienie rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół i rządu na zagrożenia, jakie niosą dla dzieci elektrosmog i smartfony. Zachęcam do wzmocnienia naszych działań myślą, mową i czynem.

Rafał Górski
Kuźnia Kampanierów
Instytut Spraw Obywatelskich


  1. W styczniu 2017 roku Polski Alarm Smogowy podał informację, że mieszkańcy Krakowa „wypalają” 2021 papierosów rocznie (5 papierosów dziennie), Łodzi – 1981 papierosów rocznie (5 papierosów dziennie), Katowic – 1659 papierosów rocznie (4,5 papierosa dziennie), Wrocławia – 1080 papierosów rocznie (3 papierosy dziennie), Warszawy – 745 papierosów rocznie (2 papierosy dziennie).
  2. https://www.national-geographic.pl/nauka/przez-uzaleznienie-od-telefonu-ubywa-mozgu [dostęp: 22.06.2020]

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Kuźnia kampanierów