fbpx

Seminarium o partycypacji obywatelskiej

W środę, 1 grudnia 2010 w warszawskiej „Stoczni” odbyło się Seminarium poświęcone partycypacji obywatelskiej, które zostało zorganizowane w ramach programu prowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego. Instytut Spraw Obywatelskich na spotkaniu reprezentowany był przez Marka Krydę – naszego eksperta ds. genetycznie modyfikowanej żywności.

Założeniem spotkania było zaproszenie jego uczestników do wspólnego dzielenia się wiedzą i doświadczeniami zgodnie z formułą wiedzy otwartej. W czasie wspólnej pracy zastanawiano się nad podstawowymi wymiarami, które mogą charakteryzować partycypację jako szczególny typ działania społecznego.

Ważną częścią spotkania była bardzo ciekawa dyskusja panelowa na temat wartości i istoty partycypacji obywatelskiej, w której wzięli udział: dr Barbara Lewenstein (ISNS UW), dr Jacek Czaputowicz (KSAP), p. Olgierd Dziekoński (Kancelaria Prezydenta RP) oraz Tomasz Siemoniak (MSWiA). Równolegle do dyskusji panelowej odbyły się sesje tematyczne (ekologiczna i sąsiedzka), poświęcone realizacji partycypacji obywatelskiej w praktyce.

Marek Kryda był współprowadzącym sesji ekologicznej, podczas której przedstawiono studium wybranych przypadków partycypacji społecznej w zakresie ochrony środowiska (przypadek Rospudy, oczyszczalni „Czajka” w Warszawie, wodociągów w Karkonoszach).

Dyskusja między zaproszonymi gośćmi, reprezentującymi różne środowiska związane z tematyką partycypacji (zarówno poprzez doświadczenia praktyczne, jak i refleksje teoretyczne) pozwoliła spojrzeć na zjawisko partycypacji z wielu perspektyw i dostrzec wzajemne przenikanie i powiązania między poszczególnymi wymiarami. Uczestnicy spotkania dość zgodnie podkreślali, że przy analizowaniu działań partycypacyjnych warto także rozdzielić ich lokalny i ogólny kontekst, oraz podział na jednorazowe, spontaniczne akcje i procesy wielomiesięczne (czy nawet wieloletnie). Są to bowiem wymiary w istotny sposób charakteryzujące proces partycypacyjny, jego dynamikę oraz zastosowane metody. Jednym z czynników zwiększającym powodzenie przedsięwzięcia są również kompetencje i przeszłe doświadczenia stron w inicjowaniu podobnych procesów i włączanie w nie obywateli.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

ustawa o jawności - konsultacje w KPRM

Instytut Spraw Obywatelskich

Jawne czy tajne?

Dziś jesteśmy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na konsultacjach społecznych rządowego projektu ustawy o jawności życia publicznego. Wzięliśmy go pod lupę w naszym zespole. W projekcie ustawy…

Fabryka Pozńanskiego

Instytut Spraw Obywatelskich

Plac Włókniarek Łódzkich – zróbmy to razem

W zeszłym tygodniu łódzcy radni Platformy Obywatelskiej wystąpili z pomysłem nazwania imieniem Margaret Thatcher skweru przy zbiegu ulic Zachodniej i Ogrodowej, vis-a-vis Pałacu Poznańskiego. Łódzki Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) stoi na stanowisku, że tak ważne i atrakcyjne miejsce powinno nawiązywać do lokalnego dziedzictwa przemysłowej Łodzi – stąd pomysł, by w tej lokalizacji utworzyć Plac Włókniarek Łódzkich.