Czy AI zastąpi żołnierzy w zabijaniu? Stop Killer Robots

Humanoidalny robot o złowieszczym wyglądzie, w tle monitor z napisem „Human rights”

Z Kają Kowalczewską, autorką książki „Sztuczna inteligencja na wojnie”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

(…) na odpowiedź czeka pytanie o charakterze egzystencjalnym dotyczące tego, czy nasza cywilizacja w duchu humanitaryzmu jest gotowa zaakceptować robotyzację procesu pozbawiania życia ludzi.
Kaja Kowalczewska, „Śmiercionośne systemy z postępującą autonomicznością – analiza prawnomiędzynarodowa”

Celowanie w ludzi przez autonomiczne systemy broni jest przykładem brutalnej cyfrowej dehumanizacji. […] pozbawia ludzi godności, poniża ludzką naturę i eliminuje lub zastępuje ludzkie zaangażowanie lub odpowiedzialność w użyciu siły poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.
Stop Killer Robots, „Targeting people and digital dehumanisation”

Izrael przeprowadza dziś pierwszą prawdziwie przemysłową, technologiczną (z użyciem narzędzi AI) zagładę XXI wieku.
Jarosław Pietrzak, „Palestyna i Izrael. Ludobójstwo z użyciem sztucznej inteligencji”

  1. Jakie są główne wyzwania etyczne i prawne związane z integracją sztucznej inteligencji w systemach broni?
  2. W swojej książce „Sztuczna inteligencja na wojnie” omawia Pani różne aspekty wykorzystania AI w kontekście militarnym. Które z nich uważa Pani za najbardziej problematyczne i dlaczego?
  3. W jaki sposób rozwój autonomicznych systemów broni (AWS) i śmiercionośnych autonomicznych systemów broni (LAWS) wpływa na zasady prowadzenia działań wojennych w kontekście prawa międzynarodowego?
  1. Jakie są potencjalne skutki dla bezpieczeństwa globalnego, jeśli kontrola nad decyzjami bojowymi zostanie przekazana maszynom?
  2. Czy może Pani podać przykłady konfliktów zbrojnych, gdzie są podejrzenia o użyciu takich systemów w konfliktach zbrojnych?
  3. Co jest celem projektu “Common defence policy – the legal framework for the development of the European defence industry”, który Pani współtworzy?
  4. Jakie kroki powinny podjąć społeczność międzynarodowa i decydenci, aby zapobiec niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się technologii AWS i LAWS?
Pobierz mp3

Muzyka „Also Sprach Zarathustra – Einleitung” – Kevin MacLeod, CC BY 3.0

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 221 / (13) 2024

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Nowe technologie Czy masz świadomość?

Być może zainteresują Cię również:

Ziemia_Tomasz Wełna

Ziemia

rys. Tomasz Wełna…

OWES Instytutu

Kolejne szkolenie z mocnych stron już w Łodzi

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ zaprasza na kolejne szkolenie z cyklu „Odkryj swoje mocne strony – jak się wyróżnić i znaleźć pracę?”. Szukasz pracy, ale nie wiesz jak się zaprezentować? Jak zainteresować pracodawcę swoją osobą?