Arkadiusz Mularczyk – zdjęcie profilowe

Arkadiusz Mularczyk

Wiceminister Spraw Zagranicznych RP i Pełnomocnik Rządu do Spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone przez Agresję i Okupację Niemiecką w latach 1939–1945. Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poseł na Sejm RP od 2005 roku V, VI, VII, VIII i IX kadencji. W kadencji 2019–2022 wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Nadzwyczajnej Komisji Ustawodawczej. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej. W imieniu Sejmu: członek Krajowej Rady Sądownictwa od 2020 r., wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; Przewodniczący Rady Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.