Jan Białek – zdjęcie profilowe

Jan Białek

Autor książki „TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego”, której tematem jest problematyka wdrażania do 2040 roku nowych technologii i powstającego w związku z tym ewolucyjnego środowiska technologicznego oraz problematyka mechanizacji człowieka i środowiska naturalnego.