Janusz Kołodziejczyk – zdjęcie profilowe

Janusz Kołodziejczyk

Lekarz, który uważa się za przyrodnika zajmującego się zawodowo jednym gatunkiem – człowiekiem. Jego medycyna ma charakter holistyczny – całościowy, a podstawą warsztatu jest psychosomatyka – przekonanie o nierozerwalności ducha i ciała. Jest specjalistą medycyny rodzinnej, ginekologiem i położnikiem. Stosuje z powodzeniem i satysfakcją refleksoterapię (klasyczną akupunkturę chińską, aurikulopunkturę, kraniopunkturę, klawiterapię, ryodoraku), terapię manualną, hipnoterapię, psychoterapię ericksonowską i analizę transakcyjną, apiterapię, dietetykę, głodówki lecznicze i inne metody kontrolujące i stymulujące procesy samoleczenia organizmu. Ukończył w 1976 r. w Łodzi Wojskową Akademię Medyczną. Był uczniem i współpracownikiem ś.p. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego – organizatora akupunktury w powojennej Polsce oraz dr Ferdynanda Barbasiewicza – twórcy klawiterapii.