Marek Lewandowski – zdjęcie profilowe

Marek Lewandowski

Rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.