Piotr Politański – zdjęcie profilowe

Piotr Politański

Doktor nauk medycznych, z polami elektromagnetycznymi (PEM) jest związany zawodowo od niemal 25 lat. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Zagrożeń Elektromagnetycznych w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi. W latach 2019-2020 r. pracował równocześnie jako główny specjalista ds. PEM w Ministerstwie Klimatu.