Tadeusz Trziszka – zdjęcie profilowe

Tadeusz Trziszka

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (wcześniej Akademii Rolniczej) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Odbył staże zagraniczne na uniwersytetach m.in.: w Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Kanadzie. Szczególnie dużo uwagi poświęcił problemom produkcji i technologii jaj, co znalazło odzwierciedlenie w pracach doktorskiej i habilitacyjnej. Dorobek naukowy obejmuje około 400 pozycji, w tym ponad 200 oryginalnych prac twórczych, 15 podręczników i monografii, ponad 50 patentów i zgłoszeń patentowych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.