Obywatele w Samorządzie – zapraszamy na konferencję

Obywatele w Samorzadzie

Szanowni Państwo,

W imieniu koalicji organizacji pozarządowych, które działają na rzecz poprawy jakości demokracji na szczeblu lokalnym, mam zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji Obywatele w Samorządzie.

Spotkanie odbędzie się 28 września (poniedziałek), w godz. 10:00-16:30, w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).

Reformę samorządu terytorialnego uważa się za jedną z bardziej udanych. Demokracja na poziomie lokalnym nie jest jednak wolna od wad. Wypadająca w tym roku 25 rocznica reformy samorządu terytorialnego i październikowe wybory parlamentarne to doskonała okazja do dyskusji z jednej strony o wyzwaniach i problemach, przed którymi stają dziś samorządy lokalne, z drugiej o koniecznych i możliwych zmianach.

Na konferencji chcemy podnieść temat m.in. wzmocnienia pozycji mieszkańców, dostrzeżenia w nich potencjału sprzyjającego rozwojowi gmin i miast, zwiększenia reprezentatywności wybieranych władz oraz rozszerzenia uprawnień radnych np. w sprawach kontroli działań wójta, burmistrza oraz prezydenta. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną stanowiska komitetów wyborczych w sprawach kluczowych dla rozwoju samorządów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu tel.: 22 536 02 04, e-mail: debaty@batory.org.pl

 

Załączniki:

Zaproszenie wideo na konferencję od Rafała Górskiego

Program konferencji

Noty biograficzne

Deklaracja programowa

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele decydują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele decydują

Być może zainteresują Cię również:

wolontariat INSPRO

OWES Instytutu

Poszukujemy wolontariusza!

Jesteś otwarty, sumienny i lubisz działać? Świetnie, mamy coś dla Ciebie 🙂 Zwiększysz swoje kompetencje w zakresie: przedsiębiorczości społecznej fundraisingu specyfiki pracy…