Wybierz wygodną alternatywę! Nie warto zamykać się w samochodzie!

INSPRO od lat działa na rzecz zrównoważonego transportu i po raz kolejny wspiera Europejski Dzień Bez Samochodu i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Przedsięwzięcie, które odbywa się między 16 a 22 września, jest organizowane przez Ministerstwo Środowiska.

Kampania Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień Bez Samochodu jest zdecydowaną odpowiedzią na negatywne skutki ciągle wzrastającego ruchu samochodowego w miastach. Organizatorzy wskazują, że udział miasta w kampanii to nie tylko możliwość testowania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań poprawiających komunikację publiczną, pieszą i rowerową. Chcą pokazać, że promowanie zrównoważonego transportu to idealne narzędzie promocji miasta jako miejsca przyjaznego środowisku naturalnemu i zwiększenia atrakcyjności w oczach nowych mieszkańców i potencjalnych inwestorów.

Ministerstwo Środowiska kładzie duży nacisk na konieczność współpracy lokalnych koordynatorów z organizacjami pozarządowymi i wszystkimi, którzy w sposób zinstytucjonalizowany lub jednostkowy mają wpływ na transport miejski.
Tydzień Zrównoważonego Transportu to także okazja do budowania społeczeństwa obywatelskiego – Ministerstwo chce, by kampania była traktowana jako długofalowa inicjatywa zmierzająca do podniesienia społecznej świadomości o szkodliwości zbyt dużego natężenia ruchu. Inicjatywa jest obecna w Polsce już od 10 lat – w 2000 r. jako pierwszy wziął w niej udział Kraków (który znalazł się w publikacji Mobility Week, wydanej w ramach jubileuszu kampanii). W tym roku, pod hasłem: Wybierz wygodną alternatywę! Nie warto zamykać się w samochodzie!, 90 miast będzie pokazywać swoim mieszkańcom, że rower, transport pieszy i komunikacja miejska mogą być alternatywą.

Instytut Spraw Obywatelskich ściśle współpracuje z następującymi miastami: Szczecin, Częstochowa, Gdańsk, Elbląg, Bydgoszcz, Cieszyn, Rumia, Puławy, Łódź, Koszalin, Nowy Sącz, Gliwice, Zawiercie, Lublin. Dzięki uprzejmości koordynatorów EDBS mamy możliwość promowania kampanii „Tiry na tory” i dystrybucji materiałów kampanijnych podczas wydarzeń EDBS i ETZT. To ostatni akord zbierania podpisów pod petycją do Premiera Rządu RP w sprawie zmiany priorytetów polityki transportowej.

Więcej na stronie Ministerstwa Środowiska oraz tutaj.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również: