Pozyskaj dotację i stwórz nowe miejsca pracy

CK_nabor_subregion
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 69 / (17) 2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Centrum KLUCZ” prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich uruchomił właśnie nabór wniosków dla tych, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej. O wnioski ubiegać się mogą podmioty zarejestrowane w jednym z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim. W ofercie ponad 21 tys. zł wsparcia inwestycyjnego na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe na bieżące wydatki w wysokości 2800zł przez 6 miesięcy.

„Nasze wsparcie jest adresowane do tych, którzy chcą rozwijać biznes wrażliwy społecznie – łączyć działania na rzecz osób, którym trudniej na rynku pracy z zarabianiem – mówi Ilona Pietrzak, menadżerka Ośrodka. – Wszystkim zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego” – dodaje.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?:

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Działamy bez cenzury. Nie puszczamy reklam, nie pobieramy opłat za teksty. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich.

Możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

  • bezrobotnych,
  • niepełnosprawnych,
  • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Wnioski można składać od 12.05.2021r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum KLUCZ.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 69 / (17) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekonomia # Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: