fbpx

Pozyskaj dotację i stwórz nowe miejsca pracy

CK_nabor_subregion
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 69 / (17) 2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Centrum KLUCZ” prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich uruchomił właśnie nabór wniosków dla tych, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej. O wnioski ubiegać się mogą podmioty zarejestrowane w jednym z 7 powiatów woj. łódzkiego: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim. W ofercie ponad 21 tys. zł wsparcia inwestycyjnego na 1 miejsce pracy oraz wsparcie pomostowe na bieżące wydatki w wysokości 2800zł przez 6 miesięcy.

„Nasze wsparcie jest adresowane do tych, którzy chcą rozwijać biznes wrażliwy społecznie – łączyć działania na rzecz osób, którym trudniej na rynku pracy z zarabianiem – mówi Ilona Pietrzak, menadżerka Ośrodka. – Wszystkim zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego” – dodaje.

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?:

  • osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia, spółki not for profit), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (m.in. podjęcia działalności ekonomicznej).

Możliwe jest utworzenie miejsc pracy m.in. dla osób:

  • bezrobotnych,
  • niepełnosprawnych,
  • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. korzystających z pomocy społecznej).

Wnioski można składać od 12.05.2021r.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum KLUCZ.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 69 / (17) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekonomia # Rynek pracy Centrum KLUCZ

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum KLUCZ”

Być może zainteresują Cię również: