Apel ws. ratowania międzygminnej komunikacji w aglomeracji łódzkiej

transport publiczny (pixabay)

Fundacja Pro Kolej, Instytut Spraw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim sprzeciwiają się propozycji likwidacji międzygminnej komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. Niedawno wprowadzona reforma komunikacji publicznej spowodowała zmniejszenie częstotliwości kursowania tramwajów, a nawet wydłużyła ich czas przejazdu (linia 46). W związku z tym organizacje apelują do lokalnych włodarzy o ratowanie tramwajów podmiejskich i współpracę na rzecz ich modernizacji.

Treść apelu

31 marca 2017 r. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wysłała do samorządów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego list, w którym złożyła im propozycję likwidacji komunikacji tramwajowej.

Wcześniej, 2 kwietnia 2017 r. wprowadzona została w aglomeracji łódzkiej reforma komunikacji publicznej funkcjonującej w ramach systemu „Lokalny Transport Zbiorowy w Łodzi”. Zmiany zostały poprzedzone cyklem konsultacji społecznych przeprowadzonych pod koniec 2015 roku i w pierwszym kwartale roku 2016 w Łodzi i miejscowościach ościennych na mocy Zarządzenia Nr 2246/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi. Niestety, mimo przyświecającego im hasła „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” i oficjalnych optymistycznych komunikatów z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi wiele wskazuje na to, że nie przyniosły one oczekiwanych przez społeczeństwo efektów.

Głównym założeniem reorganizacji było wprowadzenie w rozkładach jazdy stałego interwału czasowego pomiędzy kursami wynoszącego 12 minut. Zmiany te okazały się jednak niekorzystne dla linii podmiejskich. Dla przykładu reorganizacja linii nr 46 i przyniosła niedogodności w postaci:

  • Zmniejszenia częstotliwości w dni robocze z 20 minut 24 minut (tj. o 20%), oraz z na 30 minut na 40 minut (tj. 33%) w dni świąteczne.
  • Wydłużenia czasu przejazdu na odcinku od przystanku Łódzka/Kurak w Zgierzu do pętli w Ozorkowie wymuszone zmniejszeniem częstotliwości na linii jednotorowej z mijankami o 7 minut, a w przeciwnym kierunku o 9 minut.
  • Pogłębienia problemu związanego z wprowadzonymi 11.06.2016 oraz 1.11.2016 ograniczeniami prędkości skutkujące bezprecedensowym wydłużeniem czasu jazdy tramwaju.
  • Wymuszenia konieczności zakupu droższych biletów czasowych obejmujących wydłużony czas jazdy.
  • Pogorszenia czytelności rozkładów jazdy poprzez rezygnację z równych odstępów czasowych i powtarzalnych końcówek minutowych.
  • Usunięcia z rozkładów jazdy oznaczeń kursów wykonywanych taborem z wejściem niskopodłogowym.

Wszystkie wymienione zmiany weszły w życie za wiedzą i zgodą władz zainteresowanych gmin, bo komunikacja międzygminna funkcjonuje w oparciu o odpowiednie porozumienia i umowy, a jej kształt podlega konsultacjom i ze strony władz lokalnych reprezentujących mieszkańców.

Dodatkowo w przypadku linii nr 46 decyzję o degradacji oferty przewozowej poprzedził oficjalny wniosek „Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim” skierowany z odpowiednim wyprzedzeniem, w styczniu 2017 do prezydenta Łodzi, Zgierza, wójta gminy Zgierz, wójta gminy Ozorków oraz burmistrza Ozorkowa. Panie Hanna Zdanowska i Barbara Kaczmarek oraz panowie Przemysław Staniszewski, Tomasz Komorowski i Jacek Socha mimo ostrzeżenia o negatywnych konsekwencjach planowanych zmian nie zdecydowali się na weryfikację swoich planów.

Opisane problemy operacyjne, marginalizowanie głosu mieszkańców oraz brak postępów w wielokrotnie zapowiadanym projekcie inwestycyjnym „Łódzki Tramwaj Metropolitalny” wskazuje na systemowy charakter opisanych problemów. Jedyną zauważalną i konsekwentnie realizowaną strategią jest degradacja podmiejskiej komunikacji tramwajowej prowadząca do jej ostatecznej likwidacji. W szczególności dotyczy to linii tramwajowych nr 46 (Łódź – Ozorków), nr 45 (Łódź – Zgierz), nr 43 (Łódź – Konstantynów Łódzki) i nr 41 (Łódź – Pabianice).

Dodatkowo szczególną szkodę dla pasażerów linii podmiejskich przyniosła zmiana taryfy biletowej. Podwyżce uległy ceny niemal wszystkich rodzajów biletów czasowych i okresowych. Z oferty wycofane zostały bilety: okresowe (14-dniowe, semestralne – dla uczniów i studentów), czasowe (24-godzinne), a także jednoprzejazdowe (stosowane przed reformą chętnie, z racji braku w ofercie odpowiedniego krótkoterminowego biletu czasowego na liniach podmiejskich, gdzie podróż trwa dłużej 60 minut). Zlikwidowano możliwość zakupu biletu w pojeździe za gotówkę (z wyjątkiem znikomej liczby pojazdów zaopatrzonych w automaty przyjmujące gotówkę). Jednocześnie w zamian za likwidację biletu jednoprzejazdowego nie przywrócono do oferty biletu 120-minutowego, który wycofany został w systemie „Lokalny Transport Zbiorowy w Łodzi” z dniem 1 marca 2012.

Wobec powyższych faktów wspólnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec biernej aprobaty dla pogarszających się standardów życia i marginalizacji mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Jako środowisko zaangażowane w kreowanie i weryfikację działań w obszarze krajowej i regionalnej polityki transportowej nie akceptujemy procesu określanego „komunikacyjną spiralą śmierci”. Z przykładów zagranicznych oraz rynku przewozów kolejowych znamy konsekwencje ograniczania podaży usług, zmniejsza się częstotliwości, podnoszenia cen i budowania argumentacji o zbyt wysokich kosztach transportu szynowego.

Dlatego też stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim zmianom, których rezultatem jest pogarszanie jakości transportu publicznego i apelujemy o szybką interwencję mającą na celu wycofanie błędnych decyzji skazujących podmiejską komunikację tramwajową na wegetację i w konsekwencji likwidację:

Domagamy się przywrócenia dostępności komunikacji tramwajowej, a więc czasu przejazdu i częstotliwości kursowania, do stanu sprzed 2 kwietnia 2017. Narzucone niekorzystne zmiany są nie do zaakceptowania, a Państwa posunięcie w połączeniu z wieloletnimi zaniechaniami w sprawach inwestycji w posiadaną przez gminy infrastrukturę traktować można jedynie jako konsekwentną kontynuację działań likwidatorskich.

Apelujemy o podjęcie przez Państwa wspólnej pracy na rzecz wypracowania rozwiązania, którego rezultatem będzie modernizacja podmiejskich linii tramwajowych w regionie łódzkim. Rozwiązania, która będzie służyć mieszkańcom aglomeracji łódzkiej. Deklarujemy pomoc w wypracowaniu takiego rozwiązania. W razie potrzeby chętnie podejmiemy się także mediacji pomiędzy stronami.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

Adam Rembak Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej
w Regionie Łódzkim

Jakub Majewski, Fundacja Pro Kolej

Adresaci: Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego; Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi; Pan Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta Pabianic; Pan Adam Topolski, Wójt Gminy Ksawerów; Pan Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza; Pani Barbara Kaczmarek, Wójt Gminy Zgierz; Pan Tomasz Komorowski, Wójt Gminy Ozorków; Pan Jacek Socha, Burmistrz Miasta Ozorków; Pan Henryk Brzyszcz, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego; Pan Tadeusz Borkowski, Burmistrz Lutomierska.

Załącznik: 10 powodów, dla których Łodzianie nie powinni pozwolić na likwidację tramwajów podmiejskich (pdf)

Do wiadomości: media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Łodzianie decydują Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich
# Zdrowie

2013 – rok nowych wyzwań i dużych liczb

Jest luty, więc czas na podsumowania. Rok 2013 przyniósł nam dużo zmian. Mamy nową wiceprezes Ilonkę, dorobiliśmy się pięknej strony www oraz rozpoczęliśmy dwie inicjatywy: Obywatele rozliczają i Kuźnię kampanierów. Ostatnie dwanaście miesięcy kręciło się także wokół rożnych liczb. Współpracowaliśmy z 46 aktywistami i aktywistkami, wydrukowaliśmy 7 rollupów, złożyliśmy 14 wniosków o płatność, a w social mediach "zalajkowało" nas prawie 50 000 osób.