fbpx

Apel ws. ratowania międzygminnej komunikacji w aglomeracji łódzkiej

transport publiczny (pixabay)

Fundacja Pro Kolej, Instytut Spraw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim sprzeciwiają się propozycji likwidacji międzygminnej komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. Niedawno wprowadzona reforma komunikacji publicznej spowodowała zmniejszenie częstotliwości kursowania tramwajów, a nawet wydłużyła ich czas przejazdu (linia 46). W związku z tym organizacje apelują do lokalnych włodarzy o ratowanie tramwajów podmiejskich i współpracę na rzecz ich modernizacji.

Treść apelu

31 marca 2017 r. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wysłała do samorządów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego list, w którym złożyła im propozycję likwidacji komunikacji tramwajowej.

Wcześniej, 2 kwietnia 2017 r. wprowadzona została w aglomeracji łódzkiej reforma komunikacji publicznej funkcjonującej w ramach systemu „Lokalny Transport Zbiorowy w Łodzi”. Zmiany zostały poprzedzone cyklem konsultacji społecznych przeprowadzonych pod koniec 2015 roku i w pierwszym kwartale roku 2016 w Łodzi i miejscowościach ościennych na mocy Zarządzenia Nr 2246/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi. Niestety, mimo przyświecającego im hasła „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” i oficjalnych optymistycznych komunikatów z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi wiele wskazuje na to, że nie przyniosły one oczekiwanych przez społeczeństwo efektów.

Głównym założeniem reorganizacji było wprowadzenie w rozkładach jazdy stałego interwału czasowego pomiędzy kursami wynoszącego 12 minut. Zmiany te okazały się jednak niekorzystne dla linii podmiejskich. Dla przykładu reorganizacja linii nr 46 i przyniosła niedogodności w postaci:

  • Zmniejszenia częstotliwości w dni robocze z 20 minut 24 minut (tj. o 20%), oraz z na 30 minut na 40 minut (tj. 33%) w dni świąteczne.
  • Wydłużenia czasu przejazdu na odcinku od przystanku Łódzka/Kurak w Zgierzu do pętli w Ozorkowie wymuszone zmniejszeniem częstotliwości na linii jednotorowej z mijankami o 7 minut, a w przeciwnym kierunku o 9 minut.
  • Pogłębienia problemu związanego z wprowadzonymi 11.06.2016 oraz 1.11.2016 ograniczeniami prędkości skutkujące bezprecedensowym wydłużeniem czasu jazdy tramwaju.
  • Wymuszenia konieczności zakupu droższych biletów czasowych obejmujących wydłużony czas jazdy.
  • Pogorszenia czytelności rozkładów jazdy poprzez rezygnację z równych odstępów czasowych i powtarzalnych końcówek minutowych.
  • Usunięcia z rozkładów jazdy oznaczeń kursów wykonywanych taborem z wejściem niskopodłogowym.

Wszystkie wymienione zmiany weszły w życie za wiedzą i zgodą władz zainteresowanych gmin, bo komunikacja międzygminna funkcjonuje w oparciu o odpowiednie porozumienia i umowy, a jej kształt podlega konsultacjom i ze strony władz lokalnych reprezentujących mieszkańców.

Dodatkowo w przypadku linii nr 46 decyzję o degradacji oferty przewozowej poprzedził oficjalny wniosek „Stowarzyszenia na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim” skierowany z odpowiednim wyprzedzeniem, w styczniu 2017 do prezydenta Łodzi, Zgierza, wójta gminy Zgierz, wójta gminy Ozorków oraz burmistrza Ozorkowa. Panie Hanna Zdanowska i Barbara Kaczmarek oraz panowie Przemysław Staniszewski, Tomasz Komorowski i Jacek Socha mimo ostrzeżenia o negatywnych konsekwencjach planowanych zmian nie zdecydowali się na weryfikację swoich planów.

Opisane problemy operacyjne, marginalizowanie głosu mieszkańców oraz brak postępów w wielokrotnie zapowiadanym projekcie inwestycyjnym „Łódzki Tramwaj Metropolitalny” wskazuje na systemowy charakter opisanych problemów. Jedyną zauważalną i konsekwentnie realizowaną strategią jest degradacja podmiejskiej komunikacji tramwajowej prowadząca do jej ostatecznej likwidacji. W szczególności dotyczy to linii tramwajowych nr 46 (Łódź – Ozorków), nr 45 (Łódź – Zgierz), nr 43 (Łódź – Konstantynów Łódzki) i nr 41 (Łódź – Pabianice).

Dodatkowo szczególną szkodę dla pasażerów linii podmiejskich przyniosła zmiana taryfy biletowej. Podwyżce uległy ceny niemal wszystkich rodzajów biletów czasowych i okresowych. Z oferty wycofane zostały bilety: okresowe (14-dniowe, semestralne – dla uczniów i studentów), czasowe (24-godzinne), a także jednoprzejazdowe (stosowane przed reformą chętnie, z racji braku w ofercie odpowiedniego krótkoterminowego biletu czasowego na liniach podmiejskich, gdzie podróż trwa dłużej 60 minut). Zlikwidowano możliwość zakupu biletu w pojeździe za gotówkę (z wyjątkiem znikomej liczby pojazdów zaopatrzonych w automaty przyjmujące gotówkę). Jednocześnie w zamian za likwidację biletu jednoprzejazdowego nie przywrócono do oferty biletu 120-minutowego, który wycofany został w systemie „Lokalny Transport Zbiorowy w Łodzi” z dniem 1 marca 2012.

Wobec powyższych faktów wspólnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec biernej aprobaty dla pogarszających się standardów życia i marginalizacji mieszkańców aglomeracji łódzkiej. Jako środowisko zaangażowane w kreowanie i weryfikację działań w obszarze krajowej i regionalnej polityki transportowej nie akceptujemy procesu określanego „komunikacyjną spiralą śmierci”. Z przykładów zagranicznych oraz rynku przewozów kolejowych znamy konsekwencje ograniczania podaży usług, zmniejsza się częstotliwości, podnoszenia cen i budowania argumentacji o zbyt wysokich kosztach transportu szynowego.

Dlatego też stanowczo protestujemy przeciwko wszelkim zmianom, których rezultatem jest pogarszanie jakości transportu publicznego i apelujemy o szybką interwencję mającą na celu wycofanie błędnych decyzji skazujących podmiejską komunikację tramwajową na wegetację i w konsekwencji likwidację:

Domagamy się przywrócenia dostępności komunikacji tramwajowej, a więc czasu przejazdu i częstotliwości kursowania, do stanu sprzed 2 kwietnia 2017. Narzucone niekorzystne zmiany są nie do zaakceptowania, a Państwa posunięcie w połączeniu z wieloletnimi zaniechaniami w sprawach inwestycji w posiadaną przez gminy infrastrukturę traktować można jedynie jako konsekwentną kontynuację działań likwidatorskich.

Apelujemy o podjęcie przez Państwa wspólnej pracy na rzecz wypracowania rozwiązania, którego rezultatem będzie modernizacja podmiejskich linii tramwajowych w regionie łódzkim. Rozwiązania, która będzie służyć mieszkańcom aglomeracji łódzkiej. Deklarujemy pomoc w wypracowaniu takiego rozwiązania. W razie potrzeby chętnie podejmiemy się także mediacji pomiędzy stronami.

Z wyrazami szacunku,

Rafał Górski, Instytut Spraw Obywatelskich

Adam Rembak Stowarzyszenie na Rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej
w Regionie Łódzkim

Jakub Majewski, Fundacja Pro Kolej

Adresaci: Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego; Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi; Pan Grzegorz Mackiewicz, Prezydent Miasta Pabianic; Pan Adam Topolski, Wójt Gminy Ksawerów; Pan Przemysław Staniszewski, Prezydent Miasta Zgierza; Pani Barbara Kaczmarek, Wójt Gminy Zgierz; Pan Tomasz Komorowski, Wójt Gminy Ozorków; Pan Jacek Socha, Burmistrz Miasta Ozorków; Pan Henryk Brzyszcz, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego; Pan Tadeusz Borkowski, Burmistrz Lutomierska.

Załącznik: 10 powodów, dla których Łodzianie nie powinni pozwolić na likwidację tramwajów podmiejskich (pdf)

Do wiadomości: media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Lepszy transport Łodzianie decydują Miasto w ruchu

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Rady pracowników w Senacie

Przedstawiciele Instytutu dnia 17 marca 2009 r. wzięli udział w pierwszym czytaniu „Ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji” na forum połączonych komisji senackich: Ustawodawczej, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Gospodarki Narodowej, przedstawiając swój punkt widzenia.

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Nie oglądaj! I tak Cię nie przekonamy!

Instytut Spraw Obywatelskich w ramach międzynarodowej kampanii „Added Value – Sustainable Energy in Transportation”, której jest partnerem, stworzył filmik promujący transport miejski (rowerowy, publiczny, pieszy). Cel jaki przyświeca kampanii to promocja roweru jako środka komunikacji oraz poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego - alternatywy w stosunku do transportu indywidualnego. ISO zajmuje się propagowaniem idei transportu miejskiego w Łodzi, m. in. poprzez pokazy filmowe, publikacje oraz stronę tematyczną www.miastowruchu.pl.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.