Agnieszka Olszewska – zdjęcie profilowe

Agnieszka Olszewska

Absolwentka m.in. stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie w Oświacie i Doradztwo Zawodowe, ukończyła studia menedżerskie w zakresie MBA. Współzałożyciel fundacji Europejskie Forum Rozwoju – od stycznia 2019 r. jej prezes. Specjalistyczny Trener i Doradca Biznesowy, marketingowy i finansowy w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wykładała na Uniwersytecie Łódzkim i w Polskiej Akademii Oświaty.