Ireneusz Kamiński – zdjęcie profilowe

Ireneusz Kamiński

Absolwent prawa i socjologii, studiował w Katowicach, Krakowie i Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie; wykłada także na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Otrzymał wiele nagród za osiągnięcia w pracy naukowej.

Autor ośmiu książek i ponad 200 innych publikacji.

Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, prawie praw człowieka, prawie porównawczym i teorii prawa. W latach 2014-2016 był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik wielu organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, w tym Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.