Wojciech Pisula – zdjęcie profilowe

Wojciech Pisula

www.wojciechpisula.pl

Psycholog porównawczy i etolog, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii PAN oraz Collegium Humanitatis, członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach (2007-2013). Jest autorem prac eksperymentalnych z zakresu psychologii zwierząt. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wyższych czynności psychicznych zwierząt, a w szczególności zjawisk związanych z ewolucją ciekawości i poszukiwaniem informacji, a także reakcji na nowość oraz adaptacji do zmiany. Wiele lat pełnił funkcje dziekana i prorektora wyższych uczelni. Twórca innowacyjnego kierunku studiów stosowana psychologia zwierząt. Był stypendystą Fullbrighta oraz Fundacji Nauki na rzecz Nauki Polskiej. Jest członkiem elitarnego Sigma Xi oraz The International Society for Comparative Psychology.