Xawery Stańczyk – zdjęcie profilowe

Xawery Stańczyk

Badacz, poeta, działacz stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim. Doktor kulturoznawstwa, magister kulturoznawstwa i socjologii. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Głównym Urzędzie Statystycznym. Autor rozprawy naukowej Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978–1996 (2018) oraz tomów poetyckich, współredagował monografie Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia (2014) i Awangarda/underground. Idee, historie, praktyki w kulturze polskiej i czeskiej (2018). Współautor raportu Pięć lat ustawy krajobrazowej (2020). W stowarzyszeniu Miasto Moje a w Nim zajmuje się monitoringiem wdrażania ustawy krajobrazowej przez samorządy, współtworzył portal Sprzątamy Reklamy i Warszawski poradnik szyldowy (2018), współorganizował konferencję „Miastoupiększacz” (2015).