Ministerstwo wsparło działania INSPRO na rzecz rad pracowników

Spotkanie konsultacyjnego dla rad pracowników
Zdjęcia: Piotr Skubisz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało społeczny projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Rady Dialogu Społecznego oraz Głównego Inspektora Pracy.

Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dobrymi wieściami. MRPiPS poinformowało w nim, że:

[…] projekt zmian przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich – Forum Rad Pracowników został przekazany Panu Prof. Jakubowi Stelinie Przewodniczącemu Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Jednocześnie wystąpienie Instytutu wraz z projektem nowelizacji zostało przekazane do Zespołu Problemowego ds. prawa pracy działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia na forum Zespołu dyskusji na temat funkcjonowania rad pracowników i ewentualnej potrzeby nowelizacji przedmiotowej ustawy – czytamy w piśmie.

Z kolei do Głównego Inspektora Pracy ministerstwo przekazało wniosek o uwzględnienie w ramach planowanych kontroli zagadnień związanych z działalnością rad pracowników.

Działania ministerstwa są kontynuacją ustaleń, podjętych na spotkaniu przedstawicieli MRPiPS z reprezentantami rad pracowników i Instytutu Spraw Obywatelskich. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 28 października 2016 r.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało wówczas podjęcie konkretnych działań:

  • wystąpienie o wniesienie tematyki rad pracowników pod obrady Rady Dialogu Społecznego,
  • przekazanie społecznego projektu nowelizacji ustawy do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy,
  • zgłoszenie postulatu przeprowadzenia kontroli ws. funkcjonowania ustawy o radach pracowników do Głównego Inspektoratu Pracy.

Jak widać obietnice zostały dotrzymane. Oby w przyszłości takich wieści nadchodziło jak najwięcej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

dom-to-praca

Dzień Matki – Dom to Praca

Z okazji Dnia Matki życzymy spełnienia marzeń! I przypominamy – Dom to Praca. Ważna, odpowiedzialna, niestety często niezauważana. Czy kobiety pracujące na rzecz domu…