fbpx

Ministerstwo wsparło działania INSPRO na rzecz rad pracowników

Spotkanie konsultacyjnego dla rad pracowników
Zdjęcia: Piotr Skubisz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało społeczny projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Rady Dialogu Społecznego oraz Głównego Inspektora Pracy.

Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dobrymi wieściami. MRPiPS poinformowało w nim, że:

[…] projekt zmian przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich – Forum Rad Pracowników został przekazany Panu Prof. Jakubowi Stelinie Przewodniczącemu Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Jednocześnie wystąpienie Instytutu wraz z projektem nowelizacji zostało przekazane do Zespołu Problemowego ds. prawa pracy działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia na forum Zespołu dyskusji na temat funkcjonowania rad pracowników i ewentualnej potrzeby nowelizacji przedmiotowej ustawy – czytamy w piśmie.

Z kolei do Głównego Inspektora Pracy ministerstwo przekazało wniosek o uwzględnienie w ramach planowanych kontroli zagadnień związanych z działalnością rad pracowników.

Działania ministerstwa są kontynuacją ustaleń, podjętych na spotkaniu przedstawicieli MRPiPS z reprezentantami rad pracowników i Instytutu Spraw Obywatelskich. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 28 października 2016 r.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało wówczas podjęcie konkretnych działań:

  • wystąpienie o wniesienie tematyki rad pracowników pod obrady Rady Dialogu Społecznego,
  • przekazanie społecznego projektu nowelizacji ustawy do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy,
  • zgłoszenie postulatu przeprowadzenia kontroli ws. funkcjonowania ustawy o radach pracowników do Głównego Inspektoratu Pracy.

Jak widać obietnice zostały dotrzymane. Oby w przyszłości takich wieści nadchodziło jak najwięcej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Miasto w ruchu

Konsultacje Łodzi 2020+

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+. Proces organizacji i przebiegu konsultacji może być cenną lekcją dla samorządowców i aktywistów społecznych z innych polskich miast.

Nowe materiały promocyjne

Dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydaliśmy nowe foldery promujące działalność ISO. Folder w postaci pliku pdf (4,3…

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.