Ministerstwo wsparło działania INSPRO na rzecz rad pracowników

Spotkanie konsultacyjnego dla rad pracowników
Zdjęcia: Piotr Skubisz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało społeczny projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Rady Dialogu Społecznego oraz Głównego Inspektora Pracy.

Kilka dni temu otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dobrymi wieściami. MRPiPS poinformowało w nim, że:

[…] projekt zmian przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich – Forum Rad Pracowników został przekazany Panu Prof. Jakubowi Stelinie Przewodniczącemu Zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy.

Jednocześnie wystąpienie Instytutu wraz z projektem nowelizacji zostało przekazane do Zespołu Problemowego ds. prawa pracy działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego z prośbą o rozważenie możliwości przeprowadzenia na forum Zespołu dyskusji na temat funkcjonowania rad pracowników i ewentualnej potrzeby nowelizacji przedmiotowej ustawy – czytamy w piśmie.

Z kolei do Głównego Inspektora Pracy ministerstwo przekazało wniosek o uwzględnienie w ramach planowanych kontroli zagadnień związanych z działalnością rad pracowników.

Działania ministerstwa są kontynuacją ustaleń, podjętych na spotkaniu przedstawicieli MRPiPS z reprezentantami rad pracowników i Instytutu Spraw Obywatelskich. Spotkanie odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 28 października 2016 r.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało wówczas podjęcie konkretnych działań:

  • wystąpienie o wniesienie tematyki rad pracowników pod obrady Rady Dialogu Społecznego,
  • przekazanie społecznego projektu nowelizacji ustawy do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy,
  • zgłoszenie postulatu przeprowadzenia kontroli ws. funkcjonowania ustawy o radach pracowników do Głównego Inspektoratu Pracy.

Jak widać obietnice zostały dotrzymane. Oby w przyszłości takich wieści nadchodziło jak najwięcej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Monika Dudek

PLAY the Lechistan – Monika Dudek

PLAY the Lechistan czyli Monika Dudek i jej protest song pod znakiem rapu. Sprawdź, co ją wkurzyło! Dlaczego broni swojego miejsca na Ziemi?…

II Kongres Niepokonani 2012

13 maja rusza II Kongres Niepokonani 2012 pod hasłem "Dialog zamiast konfrontacji?", w którym udział weźmie Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.