Nie będzie ustawy o zrzeszeniach!

Senacki projekt ustawy o zrzeszeniach wzbudzający wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród środowisk pozarządowych został wycofany!

8 marca 2011r. 14 Senatorów, w tym Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz złożyło oświadczenie o wycofaniu swego podpisu z projektu. Rezygnacja z prac nad dokumentem to sukces przede wszystkim organizacji pozarządowych, które od początku głośno manifestowały swój sprzeciw wobec tej regulacji. Pod wspólnym stanowiskiem podpisało się w sumie ponad 600 przedstawicieli organizacji społecznych, w tym również Instytutu Spraw Obywatelskich.

Wielkim sukcesem naszych wspólnych działań jest nie tylko powstrzymanie wejścia w życie ustawy o zrzeszeniach w proponowanym kształcie, ale również zainicjowanie ożywionej dyskusji na temat aktywizmu i zaangażowania obywateli w życie publiczne w Polsce. Mamy nadzieję, że dyskusja ta jest zaledwie początkiem intensywnych prac nad nowymi, lepszymi regulacjami prawnymi.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Instytut Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również: