fbpx

Razem zmieniajmy ustawę o zatrudnieniu socjalnym

ręce
fot. Pixabay

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami do ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jako strona społeczna chcemy włączyć się w te działania. W trakcie warsztatów Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich razem z aktywistami z całej Polski wypracowaliśmy wspólne propozycje i rozwiązania. Apelujemy o ich poparcie.

Proponowane zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym są niezbędne z uwagi na konieczność nowego zdefiniowania roli Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej w zmieniającej się rzeczywistości.

Dokonywane dotychczas liczne korekty zapisów ustawy tak naprawdę nie wniosły znaczących zmian w stosunku do jej zapisów z 2003 roku. W owym czasie regulacja przygotowana była z myślą o osobach w najtrudniejszej sytuacji – długotrwale bezrobotnych, z dodatkowymi problemami społecznymi. Ta koncepcja częściowo się wyczerpała. Nadal są osoby, które czynniki osobiste, rodzinne czy środowiskowe spychają – często nie z ich winy – na margines życia społecznego. Jednak obecna sytuacja w Polsce wymaga też szukania nowych rozwiązań, wskazujących na potrzebę funkcjonowania zatrudnienia socjalnego pomiędzy rynkiem pracy a pomocą społeczną.

W naszych nowych rozwiązaniach proponujemy:

  • Poszerzenie grup docelowych, które mogą uczestniczyć w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym osoby korzystające ze świadczeń. Ma to na celu poszukiwanie możliwych działań nie tylko dla osób zagrożonych wieloczynnikowym ubóstwem, ale również osób biernych zawodowo, które stanowią obecnie jeden z projektowanych kierunków działań polityki publicznej państwa, a są to m. in. osoby z niepełnosprawnością, osoby wychowujące dzieci, osoby opuszczające placówki całodobowe i rodziny zastępcze.
  • Poszerzenie usług Centrów Integracji Społecznej i Klubów integracji Społecznej – w tym zwiększenie lub podtrzymywanie aktywności społecznej lub zawodowej osób, które nie są w stanie zaktywizować się zawodowo oraz wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających dotychczas w placówkach całodobowych lub pieczy zastępczej.
  • Uelastycznienie uczestnictwa w zajęciach CIS dopasowanego dla rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnością, a także wydłużenie okresu pobytu dostosowanego do możliwości uczestnika, a w niektórych przypadkach wydłużenie go do nabycia praw emerytalnych, tak aby uczestnik nie powracał do pomocy społecznej.
  • Zwiększenie wysokości świadczenia integracyjnego w odniesieniu do obecnej siatki bezpieczeństwa socjalnego w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę, tak aby uczestnicy w Centrum otrzymywali 65% minimalnego wynagrodzenia, a nie jak obecnie 33%.
  • Zwiększenie pewności finansowania Centrów Integracji Społecznej – próba zarysowania stałego finansowania akredytowanych Centrów Integracji Społecznej, w oparciu o środki samorządowe i budżetowe.
  • Uelastycznienie funkcjonowania CIS w warunkach zdalnych, jako doświadczenie z dotychczasowych sytuacji związanych z pandemią.
  • Wzmocnienie preferencji w zakresie zatrudnienia wspieranego, tak aby stanowiło to realną formę wsparcia.
  • Zwiększenie elastyczności i możliwości działania Klubów Integracji Społecznej.

Pełen tekst proponowanej nowelizacji (pdf)

Żeby wzmocnić siłę apelu społecznego o wprowadzenie zmian do ustawy, potrzebne jest Wasze poparcie. Liczy się głos każdej organizacji. Dołącz do nas i wpisz swoją organizację jako sygnatariusza popierającego propozycje nowelizacji w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Po zebraniu podpisów sygnatariuszy projekt nowelizacji zostanie złożony w MRiPS.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 80 / (28) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”

Być może zainteresują Cię również:

Świętujcie z nami!

Zapraszamy na urodziny audycji radiowej realizowanej przez nas już prawie półtorej dekady! Impreza odbędzie się 19 marca 2010 r. Jesteśmy na antenie od 1996 r., mamy więc co wspominać. Zapowiada się ciekawy wieczór: będzie dobra muzyka, wspominki, pyszny tort, coś dla kurażu ;-) i oczywiście Redaktorzy-Założyciele

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.