Razem zmieniajmy ustawę o zatrudnieniu socjalnym

ręce
fot. Pixabay

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami do ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jako strona społeczna chcemy włączyć się w te działania. W trakcie warsztatów Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich razem z aktywistami z całej Polski wypracowaliśmy wspólne propozycje i rozwiązania. Apelujemy o ich poparcie.

Proponowane zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym są niezbędne z uwagi na konieczność nowego zdefiniowania roli Centrów Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej w zmieniającej się rzeczywistości.

Dokonywane dotychczas liczne korekty zapisów ustawy tak naprawdę nie wniosły znaczących zmian w stosunku do jej zapisów z 2003 roku. W owym czasie regulacja przygotowana była z myślą o osobach w najtrudniejszej sytuacji – długotrwale bezrobotnych, z dodatkowymi problemami społecznymi. Ta koncepcja częściowo się wyczerpała. Nadal są osoby, które czynniki osobiste, rodzinne czy środowiskowe spychają – często nie z ich winy – na margines życia społecznego. Jednak obecna sytuacja w Polsce wymaga też szukania nowych rozwiązań, wskazujących na potrzebę funkcjonowania zatrudnienia socjalnego pomiędzy rynkiem pracy a pomocą społeczną.

Działamy bez cenzury. Nie puszczamy reklam, nie pobieramy opłat za teksty. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich.

W naszych nowych rozwiązaniach proponujemy:

  • Poszerzenie grup docelowych, które mogą uczestniczyć w zajęciach Centrum Integracji Społecznej, w tym osoby korzystające ze świadczeń. Ma to na celu poszukiwanie możliwych działań nie tylko dla osób zagrożonych wieloczynnikowym ubóstwem, ale również osób biernych zawodowo, które stanowią obecnie jeden z projektowanych kierunków działań polityki publicznej państwa, a są to m. in. osoby z niepełnosprawnością, osoby wychowujące dzieci, osoby opuszczające placówki całodobowe i rodziny zastępcze.
  • Poszerzenie usług Centrów Integracji Społecznej i Klubów integracji Społecznej – w tym zwiększenie lub podtrzymywanie aktywności społecznej lub zawodowej osób, które nie są w stanie zaktywizować się zawodowo oraz wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających dotychczas w placówkach całodobowych lub pieczy zastępczej.
  • Uelastycznienie uczestnictwa w zajęciach CIS dopasowanego dla rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnością, a także wydłużenie okresu pobytu dostosowanego do możliwości uczestnika, a w niektórych przypadkach wydłużenie go do nabycia praw emerytalnych, tak aby uczestnik nie powracał do pomocy społecznej.
  • Zwiększenie wysokości świadczenia integracyjnego w odniesieniu do obecnej siatki bezpieczeństwa socjalnego w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę, tak aby uczestnicy w Centrum otrzymywali 65% minimalnego wynagrodzenia, a nie jak obecnie 33%.
  • Zwiększenie pewności finansowania Centrów Integracji Społecznej – próba zarysowania stałego finansowania akredytowanych Centrów Integracji Społecznej, w oparciu o środki samorządowe i budżetowe.
  • Uelastycznienie funkcjonowania CIS w warunkach zdalnych, jako doświadczenie z dotychczasowych sytuacji związanych z pandemią.
  • Wzmocnienie preferencji w zakresie zatrudnienia wspieranego, tak aby stanowiło to realną formę wsparcia.
  • Zwiększenie elastyczności i możliwości działania Klubów Integracji Społecznej.

Pełen tekst proponowanej nowelizacji (pdf)

Żeby wzmocnić siłę apelu społecznego o wprowadzenie zmian do ustawy, potrzebne jest Wasze poparcie. Liczy się głos każdej organizacji. Dołącz do nas i wpisz swoją organizację jako sygnatariusza popierającego propozycje nowelizacji w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Po zebraniu podpisów sygnatariuszy projekt nowelizacji zostanie złożony w MRiPS.


Projekt „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy POWR.02.16.00-00-0080/19-00.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 80 / (28) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich

Być może zainteresują Cię również:

uczestnicy pieszego maratonu KIERAT na trasie

Weekend z Maratonem – KIERAT 2023

W ostatni weekend maja miłośnicy ekstremalnych pieszych wędrówek będą mogli wziąć udział w XVIII Międzynarodowym Ekstremalnym Maratonie Pieszym KIERAT 2023. Historia tego…