Petycja

Podpisz się pod lepszym miastem!

Objaśnienie:

Na czym polega zielona fala dla tramwajów i dlaczego jest tak ważna?

Zielona fala to takie ustawienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, by tramwaje zatrzymywały się prawie tylko na przystankach, nie tracąc dodatkowego czasu na czerwonym świetle.

W Łodzi posiadamy Obszarowy System Sterowania Ruchem – najdroższy i najbardziej zaawansowany tego typu system w Polsce, zamontowany za około 80 mln zł, który w założeniu miał służyć właśnie wprowadzeniu zielonej fali.

Mimo że powstał prawie 10 lat temu nadal nie został właściwie zaprogramowany.

Najwyższy czas to zmienić!

Taka zmiana to nie tylko szybsze poruszanie się po mieście ale też większa punktualność i częstotliwość kursowania komunikacji zbiorowej (większa szybkość sprawia, że ten sam tramwaj może obsłużyć więcej przystanków w podobnym czasie). Zielona fala oznacza także mniejsze zużycie energii elektrycznej, co może korzystnie wpłynąć na przyszłe ceny biletów.

Zieloną falę dla tramwajów wprowadzono już z powodzeniem w Warszawie.

Efekt to poprawa szybkości tramwajów ale też utrzymanie płynności ruchu samochodów osobowych. Nowoczesne systemy sterowania ruchem są na tyle „inteligentne”, że mogą skutecznie uwzględniać potrzeby różnych środków transportu.

Eksperci z Warszawy twierdzą, że takie zaprogramowanie naszego łódzkiego Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem będzie łatwiejsze ponieważ… jest to bardziej zaawansowany system niż ten stosowany w Warszawie.

Więcej…

Dlaczego spójna sieć tras rowerowych jest tak ważna dla miasta i dlaczego powinna wykorzystywać tereny zielone?

Rower jest najtańszym i najbardziej ekologicznym środkiem transportu w mieście. Jazda na rowerze pomaga też utrzymać dobrą formę. Właśnie dlatego coraz więcej łódzkich studentów, uczniów i ludzi dojeżdżających na co dzień do pracy wybiera ten sposób komunikacji.

Już czas najwyższy by dokończyć łódzki system dróg rowerowych i udogodnień dla rowerzystów, tak żeby mieszkańcy wszystkich dzielnic miasta mieli możliwość szybko, wygodnie i bezpiecznie dojechać do centrum.

W chwili obecnej brakuje nawet bezpośredniego połączenia drogi rowerowej z dzielnicy Bałuty z Ulicą Piotrkowską.

Tam gdzie to tylko możliwe nowe drogi i szlaki rowerowe powinny być wyznaczane przy wykorzystaniu istniejących i projektowanych terenów zielonych, ponieważ jazda rowerem wśród zieleni, w zdrowym mikroklimacie, tworzonym przez rośliny, jest dużo zdrowsza niż jazda wśród spalin i hałasu.

Utworzenie zapowiadanej przez miasto błękitno – zielonej sieci, czyli sieci połączonych ze sobą parków miejskich, oplatających całe miasto przy wykorzystaniu dolin rzecznych i terenów niezagospodarowanych jest ogromną szansą na poprawę warunków poruszania się rowerem.

Także ,,zielone szlaki” czyli przestrzenie wzdłuż ulic wydzielone drzewami i żywopłotami mogą być dobrą przestrzenią dla dróg rowerowych.

Należy więc zaprojektować racjonalny, spójny system tras rowerowych, wykorzystujący wszystkie te sprzyjające okoliczności bazując na profesjonalnie przeprowadzonych konsultacjach społecznych z udziałem mieszkańców, ekspertów, urzędników „od transportu” i urzędników ,,od zieleni”.

Więcej…

Dlaczego łódzka zieleń potrzebuje naszej ochrony?

Wszyscy znamy przykłady wycinek drzew pod zabudowę deweloperską w Śródmieściu – tam gdzie budynków jest dużo a drzew mało. Wszystkich nas bulwersowały próby wykarczowania pod zabudowę drzew w otulinie parku Sienkiewicza ale widzimy też przecież kolejne takie próby lub zrealizowane zamiary wycinki drzew na starym Polesiu oraz na łódzkich osiedlach, takie jak na przykład karczowanie przez dewelopera lasu w dolinie rzeki Brzozy. Dlatego właśnie dziś jako mieszkańcy Łodzi powinniśmy jednym głosem sprzeciwić się takim praktykom.

Nie żyjemy w średniowieczu więc rozwój miasta nie musi się już opierać na karczowaniu drzew.

Dalszy rozwój miasta może bazować na wprowadzaniu zabudowy na już pozbawione drzew miejsca, takie jak tereny zdegradowane w śródmieściu i tereny przemysłowe z jednej strony lub też tereny rolnicze na zewnątrz miasta z drugiej strony. Nie musimy, a zarazem nie powinniśmy pozbawiać mieszkańców Śródmieścia i łódzkich osiedli drzew i przestrzeni zielonych, które teraz wnoszą piękno, spokój i zdrowie do ich życia.

Potrzeby transportowe mieszkańców rosną, i bez popularyzacji komunikacji zbiorowej i rowerowej, tereny zielone na osiedlach coraz częściej będą ustępowały miejscom parkingowym dla samochodów albo kolejnym miejskim trasom, które będzie trzeba budować, by odciążyć wiecznie zakorkowany system. Przykład: ,,Trasa Karskiego”, która ma w założeniu przeciąć jeden z największych terenów zielonych na obrzeżach centrum – łąkę między Drewnowska i Lutomierską. Kolejny przykład to „Trasa Konstytucyjna”, która według miejskich dokumentów planistycznych miałaby przeciąć na pół obecnie jednorodny obszar parkowy 3 Maja – Boden Powella. Warto zauważyć że kolejny raz poszkodowana byłaby szczególnie cenna zieleń bo położona na obrzeżach gęsto zabudowanego centrum miasta.

Takie są skutki rosnącego ruchu samochodowego, dodatkowo napędzanego słabą wydolnością komunikacji zbiorowej.

Więcej…

Dlaczego powinniśmy chronić nasze łódzkie parki przed lokalizowaniem w nich masowych imprez muzycznych lub wystaw czy targów?

Duże imprezy muzyczne, takie jak na przykład planowany w Łodzi festiwal Audioriver, lub też wystawa Horticultural Expo (Zielone Ekspo) na pewno nie powinny być lokalizowane w istniejących parkach, takich jak Park Baden-Powella, Park na Zdrowiu (im. J. Piłsudskiego) lub Park Julianowski (im. A. Mickiewicza). W istniejących parkach, bogactwo ekosystemu sąsiaduje z dużą ilością istniejących funkcji, wartościami kulturowymi i cennymi okazami roślin.

Umieszczanie tam nowych funkcji, nowych imprez czy nowych wielkich wydarzeń nie ma już sensu. Hałas, obecność maszyn instalujących sceny muzyczne a w przypadku wystaw, pawilony wystawowe i zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni, mogą tylko zaszkodzić zarówno przyrodzie, jak i wartościom kulturowym i niepotrzebnie ograniczać dostępność parków dla mieszkańców.

Przykładem takich nadmiernych ingerencji niewątpliwie jest próba zlokalizowania festiwalu muzycznego Audioriver w Parku na Zdrowiu, która spotkała się z ogromną krytyką i wielkim protestem mieszkańców. Jest to także plan urządzenia wystawy Zielone Expo w Parkach 3 Maja i Baden-Powella, który zakłada ogromną ingerencję w ich istniejącą strukturę.

Pamiętajmy, że w Łodzi możemy całkowicie uniknąć takich sytuacji, dzięki wykorzystaniu nowo projektowanych terenów zielonych, które mają pojawić się wraz z realizacją strategii zazieleniania miasta, w tym planowanej ,,błękitno-zielonej sieci”.

Organizowanie w mieście wystaw, imprez czy targów jest przede wszystkim doskonałą okazją do tego, żeby tworzyć w tym celu nowe, dobrze dostosowane do takich funkcji tereny parkowe z uwzględnieniem zapewnienia komunikacją zbiorową i rowerową. Lokalizując nowe wydarzenia i funkcje w istniejących parkach, miasto traci podwójnie: po pierwsze, narażamy istniejące parki i zaburzamy korzystanie z nich; po drugie, tracimy szansę na utworzenie nowych, ciekawych terenów zieleni.

Dlaczego wszystkie 3 punkty petycji są ze sobą nierozerwalnie połączone? Musimy zadać sobie pytanie: w jakim mieście chcemy żyć?

Czy chcemy żyć w zdrowym, przyjaznym otoczeniu, wśród zieleni, czy w miejscu zdominowanym przez beton, hałas i spaliny?

Jeżeli wybierzemy to pierwsze, musimy konsekwentnie wspierać wydajny i ekologiczny transport miejski, czyli tramwaje i rowery, a także robić wszystko, żeby te formy transportu były zarazem jak najbardziej przyjazne i wygodne dla mieszkańców miasta. Jednocześnie jednak musimy z całych sił walczyć o ochronę naszej łódzkiej zieleni. Nawet bowiem, jeśli cały miejski transport będzie niskoemisyjny, to i tak miasto nie będzie przyjaznym miejscem do życia, jeśli nie będzie w nim przestrzeni zielonych, cieszących oko i dających oddech. Nie trzeba też chyba nikomu wyjaśniać, że jazda na rowerze jest dużo przyjemniejsza w otoczeniu zieleni. Miejska zieleń zachęca do korzystania z ekologicznego transportu; jazda na rowerze czy spacer do tramwaju pośród zieleni jest dużo atrakcyjniejszą opcją. Dla dobrej jakości życia w mieście i możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, kluczowe są też tereny parkowe. Powinniśmy więc tworzyć pomysły na nowe parki, a zarazem chronić przed takimi pomysłami parki już istniejące.

Z drugiej strony, musimy wiedzieć, że nie ochronimy zieleni miejskiej bez wspierania ekologicznego transportu.

Coraz bardziej zakorkowane ulice, plany rozbudowy dróg dla samochodów kosztem zieleni oraz osiedla, na których tereny zielone powoli ustępują rozrastającym się parkingom – oto cena, którą mieszkańcy muszą płacić za malejącą popularność tramwajów i autobusów w łodzi.

Promowanie ekologicznego transportu może jednak odwrócić niekorzystne trendy w przestrzeni miasta, czego przykłady widzimy w wielu miastach Europy zachodniej gdzie rozwój komunikacji zbiorowej jest okazją do poprawy jakości przestrzeni.

Lepszy transport to lepsza przestrzeń, a lepsza zielona przestrzeń to krok w kierunku popularyzacji ekologicznego transportu.

Lepsze miasto jest w zasięgu ręki.

Warto się o nie upomnieć!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Lepszy transport Miasto w ruchu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Lepszy transport”