Pracuj dla nas!

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 100 / (48) 2021

Chcesz dołączyć do naszego zespołu? To świetnie się składa, bo szukamy chętnych do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Rekrutujemy na dwa stanowiska. Sprawdź, które z nich jest dla Ciebie – na Twoje zgłoszenie czekamy do 15 grudnia br. 

Poszukiwany: doradca biznesowy

Czym zajmuje się doradca biznesowy?
Zakres doradztwa biznesowego w Centrum KLUCZ obejmuje m.in.:

  • zarządzanie organizacją (m.in. wsparcie procesu podejmowania decyzji, tworzenie planu rozwoju; wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji);
  • finanse (m.in. układanie budżetu; prowadzenie sprzedaży; zwrotne instrumenty finansowe; przygotowanie montażu finansowego; źródła finansowania działalności; opracowywanie struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców; opracowywanie planu naprawczego; planowanie finansowe);
  • marketing (m.in. wykorzystywanie nowych technologii; planowanie marketingowe; opracowywanie strategii marketingowej; budowanie oferty; obsługa klienta; poszukiwanie partnerów).

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Poszukiwany: doradca kluczowy

Czym zajmuje się doradca kluczowy?
Wsparcie doradcy kluczowego dla klientów Centrum KLUCZ polega w szczególności na:

  • udzielaniu szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów;
  • odbywaniu spotkań doradczych, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej);
  • sporządzaniu kart doradczych oraz kart czasu pracy;
  • współpracy i wymianie informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 100 / (48) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

dom to praca

Dom to praca

Poradnik dla grup kobiecych

Dziś Święto Pracy. Z tej okazji przypominamy o tym, że w 2014 roku wydaliśmy poradnik „Dom to praca”. Czytając pierwszą część poradnika dowiesz się jak prezentowana…