Pracuj z nami w Centrum KLUCZ!

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 48 (2020)

Szukamy chętnych do pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Rekrutujemy na trzy stanowiska. Sprawdź, które z nich jest dla Ciebie i dołącz do naszego zespołu. Na Twoje zgłoszenie czekamy do 20 grudnia br.  

Poszukiwany: doradca biznesowy

Czym zajmuje się doradca biznesowy? Zakres doradztwa biznesowego w Centrum KLUCZ obejmuje m.in.:

 • zarządzanie organizacją (m.in. wsparcie procesu podejmowania decyzji, tworzenie planu rozwoju; wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji);
 • finanse (m.in. układanie budżetu; prowadzenie sprzedaży; zwrotne instrumenty finansowe; przygotowanie montażu finansowego; źródła finansowania działalności; opracowywanie struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców; opracowywanie planu naprawczego; planowanie finansowe);
 • marketing (m.in. wykorzystywanie nowych technologii; planowanie marketingowe; opracowywanie strategii marketingowej; budowanie oferty; obsługa klienta; poszukiwanie partnerów).

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ

Poszukiwany: doradca kluczowy

Czym zajmuje się doradca kluczowy?

Wsparcie doradcy kluczowego dla klientów Centrum KLUCZ polega w szczególności na:

 • udzielaniu szczegółowych porad w zakresie dotyczącym rejestrowania i prowadzenia PES, zakładania PES i PS, prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej (ES), zarządzania organizacją, źródeł finansowania PES, zarządzania personelem, twórczego rozwiązywania problemów;
 • odbywaniu spotkań doradczych, które będą miały formę bezpośredniej rozmowy, jak również e-doradztwa (z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej);
 • sporządzaniu kart doradczych oraz kart czasu pracy;
 • współpracy i wymianie informacji z instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, samorządami oraz innymi organizacjami działającymi w otoczeniu PES.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ

Poszukiwany: specjalista ds. administracyjno-finansowych

Czym zajmuje się specjalista ds. administracyjno-finansowych?

Poszukujemy osoby, która zaopiekuje się przede wszystkim projektami, które realizujemy w ramach środków unijnych.

Zakres obowiązków m.in.:

 • opisywanie dokumentów finansowych,
 • dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie projektu,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych i nadzór nad realizowanymi zamówieniami,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych na potrzeby projektu,
 • dokonywanie kontroli rzetelności przygotowanych dokumentów,
 • przygotowywanie dokumentów projektowych.

Sprawdź szczegóły oferty na stronie Centrum KLUCZ

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 48 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również:

Lepszy transport
Tiry na tory

Megaciężarówki u bram! Weź udział w konsultacjach Komisji Europejskiej

Na podstawie głosów interesariuszy (branży transportowej, organizacji pozarządowych, państw członkowskich) oraz zwykłych obywateli Komisja przygotuje propozycję, która następnie przekształci się w obowiązujące prawo. Zachęcamy wszystkich sympatyków kampanii "Tiry na tory" do wzięcia udziału w konsultacjach. Zajmie to tylko kilka minut, a może wpłynąć na stanowisko Komisji.