Projekt INSPRO doceniony!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż projekt Instytutu Spraw Obywatelskich: „Mama kreatywna – mama pracująca. Szkolenia, doradztwo, coaching” został umieszczony w albumie „Kapitalne możliwości – przykłady dobrych praktyk z województwa łódzkiego”, którego pomysłodawcą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Wraz z albumem powstał również program telewizyjny „KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki”, który można zobaczyć na antenie TVP Łódź. Przedsięwzięcie pod red. Katarzyny Pełki – Wolsztajn promuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki w obszarach wdrażanych przez WUP. Każdy odcinek programu prezentuje ciekawe projekty realizowane na terenie województwa łódzkiego.

Jak mówią sami inicjatorzy akcji: Cykl „KAPITALNE MOŻLIWOŚCI dobre praktyki” ma zachęcić instytucje do przygotowywania projektów pomagających mieszkańcom naszego regionu w znalezieniu zatrudnienia. Pokazujemy przykłady przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu środków unijnych i historie osób, które dzięki nim zdobyły nowe umiejętności i kwalifikacje, znalazły pracę czy otworzyły własną firmę.

Odcinek poświęcony m.in.: „Mamie kreatywnej – mamie pracującej” został przedstawiony w ramach Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.” Projekt prowadzony w okresie 01.03.2009 – 31.06.2010 koncentrował się przede wszystkim na najistotniejszej potrzebie kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, czyli dążeniu do aktywizacji zawodowej.

W trakcie badań i konsultacji, kobiety po urlopach macierzyńskich określiły najważniejsze cele, które zostały przedstawione do realizacji w ramach projektu Instytutu. Okazało się, że najbardziej pożądane są: zdobycie zawodu edukatora (praca twórcza z dziećmi), rozpoczęcie pracy zawodowej oraz wsparcie psychologiczne motywujące do działania.

34 kobiety wzięły udział w szkoleniach, które poruszały zagadnienia z dziedziny pedagogiki, psychologii, promocji zdrowia, edukacji alternatywnej i doradztwa zawodowego. Pokryte koszty wyżywienia, dojazdu, opieki nad dziećmi do lat 7 oraz stypendia motywacyjne to dodatkowy bonus dla uczestniczek projektu.

Szkolenia i sesje coachingowe pozwoliły kobietom na rozwój swoich talentów i odbudowanie wiary w siebie. Wszystkie zaktywizowane uczestniczki projektu „wzięły sprawy w swoje ręce”, a 7 z nich znalazło zatrudnienie.

Odcinek o „Mamie kreatywnej – mamie pracującej. Szkolenia, doradztwo, coaching” można zobaczyć tutaj.

Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca Instytut Spraw Obywatelskich

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również:

dom to praca

Dom to praca

Poradnik dla grup kobiecych

Dziś Święto Pracy. Z tej okazji przypominamy o tym, że w 2014 roku wydaliśmy poradnik „Dom to praca”. Czytając pierwszą część poradnika dowiesz się jak prezentowana…