Przyjdź na debatę: Kultura i sztuka w przestrzeni miasta

zaproszenie na debatę Kultura i sztuka w przestrzeni miasta
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 177 / (21) 2023

Jaki jest stan kultury i sztuki w przestrzeni miejskiej Łodzi? W jakiś sposób kultura i sztuka wpływają na zwiększenie atrakcyjności miast? Zachęcamy do udziału w III debacie z cyklu „Biznes z Nauką Nauka z Biznesem” w Łodzi.


Termin: 23 maja 2023 roku (wtorek), godz. 17.00 – 19.00
Miejsce: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Aula nr G1, ul. Rewolucji 1905r nr 52, Łódź

Program debaty Kultura i sztuka w przestrzeni miasta

17.00 – 17.15 Powitanie gości przez przedstawiciela władz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Słowo wstępne na temat Otwartego Forum Dyskusyjnego „Nauka z Biznesem Biznes z Nauką” wygłosi koordynator Forum prof. dr hab. Tadeusz Markowski

17. 15 – 18.00 Debata: Kultura i sztuka w przestrzeni miasta

Moderatorka
Monika Kamieńska – prodziekan kierunku Kulturoznawstwo, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Panelistki / Paneliści:
Aneta Pawłowska – dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Julia Sowińska Heim – dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego
Karol Stolarek – dr Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Maria Nowakowska – przewodniczka, realizatorka projektów: Detal w mieście
Jakub Krzysztofik – prezes łódzkiego oddziału SARP
Artur Zaguła – dr hab. Politechnika Łódzka

18.30 – 19.00 Sesja pytań z sali i odpowiedzi

Celem debaty jest wskazanie rekomendacji dla administracji publicznej, w tym władz samorządowych na rzecz roli kultury i sztuki w przestrzeni miasta oraz wobec wyzwań rozwoju regionu łódzkiego i jego stolicy.

Koordynatorem Otwartego Forum Dyskusyjnego jest Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego kierowane przez prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego.

Instytut Spraw Obywatelskich należy do grona partnerów wydarzenia (partnerstwo ma formułę otwartą)

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 177 / (21) 2023

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura

Być może zainteresują Cię również:

OWES Instytutu

O ekonomii społecznej podczas Europejskiego Forum Gospodarczego

Zapraszamy do udziału w Europejskim Forum Gospodarczym (EFG), które odbędzie się w terminie 13-14.11 2013 r. w Łodzi. Tegoroczna edycja EFG będzie obfitowała w sesje plenarne, debaty i panele dyskusyjne, w tym dotyczące branż: BPO, innowacyjny przemysł włókienniczy i mody; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii oraz zaawansowane materiały budowlane.