Raport o radach pracowników wysłaliśmy do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Marcin Zieleniecki (mrpips)

Instytut Spraw Obywatelskich kontynuuje działania rzecznicze społecznego projektu nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Projekt nowelizacji ustawy oraz raport ekspercki „10 lat rad pracowników w Polsce. Co dalej?” wysłaliśmy do wszystkich członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy rozpoczęła działalność we wrześniu 2016 roku. Jej zadaniem jest przygotowanie w ciągu 18 miesięcy projektów nowych kodeksów prawa pracy. Do Komisji kierują opinie przedstawiciele wszystkich stron dialogu pracowniczego: rządowej, związkowej, pracodawców. Swoje uwagi postanowiły też przekazać rady pracowników.

Przesłane materiały są ważnym głosem rad. Podsumowują ich sytuację, wskazują zapisy ustawy, które należałoby zmienić, żeby rady mogły działać efektywnie na rzecz pracowników.

W dyskusji nad nowymi regulacjami własne uwagi chcą również przekazać rady pracowników. Najpotrzebniejsze zmiany, jakie należałoby wprowadzić, żeby mogły one wreszcie działać skutecznie na rzecz załóg i rozwijać się, rady zawarły w społecznym projekcie nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Projekt powstał we współpracy rad pracowników oraz Instytutu Spraw Obywatelskich, organizacji społecznej, która od 10 lat działa na rzecz rad w ramach Centrum Wspierania Rad Pracowników. Członkowie rad z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w prace nad projektem.
W ośmiu spotkaniach konsultacyjnych, zorganizowanych na przełomie 2015 r. i 2016 r. wzięło udział łącznie 120 członków rad, a kolejnych 100 uczestniczyło w podsumowującym inicjatywę Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników 14 czerwca 2016 roku w Warszawie. Społeczny projekt nowelizacji ustawy zawiera to, co jest najistotniejsze dla działalności rad. One same wskazały, co należy poprawić, żeby mogły wreszcie zacząć skutecznie działać na rzecz pracowników – fragment z listu do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Korespondencja przesłana do podsekretarza stanu w MRPiPS, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy – Marcina Zielenieckiego oraz przewodniczącego zespołu ds. kodeksu zbiorowego prawa pracy – Jakuba Steliny zawiera również prośbę o spotkanie i rozmowę na temat rad pracowników z delegacją złożoną z reprezentantów rad oraz Instytutu Spraw Obywatelskich.

Fragment korespondencji do przewodniczącego Komisji, Marcina Zielenieckiego:

Zwracam się do członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy wierząc, że z uwagą zapoznacie się Państwo z głosami rad pracowników, a ich nadzieje znajdą odzwierciedlenie w nowych regulacjach prawnych, które uwzględnią potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników rynku pracowniczego. Również rad pracowników.

Ze względu na wagę tematu zwracam się do Pana, jako przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, z prośbą o spotkanie z przedstawicielami rad pracowników oraz Instytutu Spraw Obywatelskich w dogodnym dla Pana terminie.


Pełna treść listu do Marcina Zielenieckiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacji Prawa Pracy (pdf)

Pełna treść listu do Jakuba Steliny, przewodniczącego zespołu ds. kodeksu zbiorowego prawa pracy (pdf)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników

Być może zainteresują Cię również:

Dom to praca

Ekspertyza i projekt ustawy PwD

Jednym z celów inicjatywy INSPRO jest zagwarantowanie emerytur osobom, które spełniają się pracując w domach. Dlatego też, realizując od czerwca tego roku projekt…

Instytut Sobieskiego

Instytut Spraw Obywatelskich

Z prof. Glińskim debatujemy o…

Instytut Sobieskiego i Fundacja Konrada Adenauera organizują 20 listopada 2014 r. w Warszawie spotkanie dyskusyjne poświęcone analizie systemu wsparcia aktywności obywatelskiej w Polsce i w Niemczech. Temat ten jest niezwykle aktualny, ponieważ Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej poziomów partycypacji obywatelskiej i kapitału społecznego.