Dlaczego bioenergia jest tak naprawdę zła dla naszej planety

Bioenergia (energia ze spalania materiałów biologicznych, głównie drewna) przez długi czas była postrzegana jako odnawialna i neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, tak jak energia słoneczna i wiatrowa. To błąd!

Ponad 100 organizacji z całego świata (również INSPRO) opublikowało wspólną deklarację wzywając rządy, finansistów, firmy i społeczeństwo obywatelskie do powstrzymania ekspansji przemysłu energetycznego wykorzystującego biomasę oraz do rezygnacji z jej użytkowania.

Rosnąca świadomość zmian klimatycznych, które są efektem spalania biomasy leśnej oraz związanych z tym skutków społeczno-środowiskowych, radykalnie zmieniły ten pogląd. Wiemy już, że spalanie drewna leśnego do produkcji energii na dużą skalę zagraża bioróżnorodności i odporności klimatu. Co istotne, wykorzystanie biomasy leśnej do celów energetycznych przyśpiesza i potęguje wycinkę lasów. Zagraża to ekosystemom leśnym, zmniejsza różnorodność biologiczną, wyniszcza gleby i sprawia, że lasy tracą swój bezcenny potencjał – dostarczanie czystej wody pitnej, ochrona przeciwpowodziowa i czyste powietrze.

Jednocześnie popyt na biomasę może zaostrzać konflikty o grunty i zasoby leśne oraz doprowadzić do zawłaszczania ziemi. Zagraża to nie tylko prawom, interesom i wartościom kulturowym rdzennej ludności plemiennej oraz społeczności lokalnych ale także bezpośrednio ich życiu.

Bioenergia nie jest dobrym rozwiązaniem problemu zmian klimatu – nie jest to energia wolna od emisji dwutlenku węgla, a co gorsza – może prowadzić do jego emisji większej nawet niż paliwa kopalne!
Rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych na świecie jest ochrona i odbudowa lasów, a nie ich spalanie!

Poniższy film wyjaśnia, dlaczego spalanie biomasy leśnej powoduje dodatkowe emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

Bioenergia nie jest eko!

Dlaczego Bioenergia nie jest neutralna pod względem emisji CO2

Film z polskimi napisami.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Polecamy nasze wcześniejsze publikacje na ten temat:

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również:

Instytut Spraw Obywatelskich

Obywatele rozliczają

Portal "Obywatele rozliczają" to nowa, wspólna inicjatywa INSPRO i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (WDiNP UW). Jej celem jest stworzenie otwartej bazy obietnic składanych przez polskich polityków i bieżące sprawdzanie, jak są one realizowane.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.