Europa nie chce GMO

W dniach 24-25 kwietnia w Lucernie (Szwajcaria) odbyła się piąta europejska konferencja regionów, które ogłosiły się wolnymi od upraw genetycznie modyfikowanych (GMO). W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Instytutu Spraw Obywatelskich.

W konferencji, którą tym razem zorganizowano pod hasłem „Żywność i demokracja”, wzięło udział ćwierć tysiąca uczestników z niemal trzydziestu krajów. Wystąpienia wygłosili nie tylko cenieni naukowcy i znani aktywiści społeczni, walczący z zagrożeniami wiążącymi się ze stosowaniem biotechnologii w rolnictwie, ale także politycy i urzędnicy państwowi wysokiego szczebla (m.in. z Austrii i Czech), także w randze ministrów. Jest to naturalną konsekwencją tego, że ryzyko związane z wprowadzaniem GMO do środowiska jest na Zachodzie traktowane poważnie, czego najlepszym wyrazem są kolejne ograniczenia nakładane na tę technologię, choćby we Francji czy Niemczech. Niestety, wśród uczestników z Polski zabrakło przedstawicieli naszego resortu środowiska, co jest dość wymowne.

Do Lucerny wybrali się natomiast przedstawiciele polskiego społeczeństwa obywatelskiego: Paweł Połanecki i Marek Kryda, niezależni eksperci współpracujący m.in. z Koalicją „Polska Wolna od GMO”, a także Szymon Surmacz i Michał Sobczyk z Instytutu Spraw Obywatelskich. Wizyta na szwajcarskiej konferencji była niepowtarzalną okazją do nawiązania kontaktów z organizacjami z innych krajów, z myślą o przyszłej współpracy przy inicjatywach o zasięgu międzynarodowym.

W deklaracji końcowej uczestnicy konferencji m.in. wezwali do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na GMO na terenie Unii Europejskiej.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Zdrowie Chcę wiedzieć

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Chcę wiedzieć

Być może zainteresują Cię również:

Chcę wiedzieć
# Zdrowie

Komisja Europejska nałoży 50 mln € kary na Polskę?

28 sierpnia o godzinie 11:00 przy ul. Brackiej 20a w Warszawie odbyła się konferencja prasowa Instytutu Spraw Obywatelskich, poświęcona reakcji Komisji Europejskiej na naruszanie przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie. Po skardze INSPRO Komisja wystąpiła na drogę prawną przeciwko Polsce, która w przypadku dalszego ignorowania dyrektywy może zostać ukarana nawet 50 mln € kary.

OWES Instytutu

O ekonomii społecznej podczas Europejskiego Forum Gospodarczego

Zapraszamy do udziału w Europejskim Forum Gospodarczym (EFG), które odbędzie się w terminie 13-14.11 2013 r. w Łodzi. Tegoroczna edycja EFG będzie obfitowała w sesje plenarne, debaty i panele dyskusyjne, w tym dotyczące branż: BPO, innowacyjny przemysł włókienniczy i mody; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii oraz zaawansowane materiały budowlane.