fbpx
III Forum Geopolityczne, Łódź, 06.10–09.10.2021 r., ZAREJESTRUJ SIĘ!

Lokalne społeczności apelują do premiera

seminarium Obywatele KOntrolujaPodczas seminarium „Gaz łupkowy w Polsce – wyzwanie dla demokracji”, które odbyło się 16 marca 2013 r.  w Warszawie, przedstawiciele społeczności lokalnych terenów, na których odbywa się poszukiwanie gazu łupkowego, zwrócili się z apelem do premiera Donalda Tuska. W apelu tym napisali, że „W Polsce w odróżnieniu od innych krajów europejskich, nie doszło do debaty społecznej na temat możliwości wydobywania gazu łupkowego. Artykuł 10a Dyrektywy 85/337/EWG stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że członkowie zainteresowanych społeczności będą mieli: dostęp do procedury odwoławczej przed sądem. (…) Ten zapis prawa oznacza, że nie można wydawać decyzji o poszukiwaniu i eksploatacji gazu łupkowego bez udziału społeczeństwa i władz samorządowych.

Seminarium zbiegło się w czasie z kończącymi się konsultacjami społecznymi Komisji Europejskiej na temat nowych przepisów prawnych dotyczących gazu łupkowego w UE. W związku z tym przedstawiciele społeczności lokalnych zwrócili się także do Komisji Europejskiej z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu prowadzenie konsultacji w sprawie wydobywania niekonwencjonalnych paliw kopalnych w Unii Europejskiej do 23 kwietnia 2013 r. Prośbę swą uzasadnili faktem, iż formularz ankiety do tych konsultacji został opublikowany w języku polskim z ponad miesięcznym opóźnieniem w stosunku do reszty krajów Unii Europejskiej.

Gościem zagranicznym seminarium był Geert DeCock z organizacji Food and Water Europe. Według G. DeCocka  kluczowym pytaniem, które wszyscy powinniśmy sobie zadać, jest to, czy rzeczywiście gaz łupkowy pomoże Polsce przejść okres transformacji z gospodarki węglowej na gospodarkę, która będzie wykorzystywała gaz jako główne źródło energii. Warto mieć na uwadze fakt, że aby wydobycie było w Polsce opłacalne, potrzeba około 1000 wierceń rocznie. Geert DeCock mówił także o partycypacji społecznej w obszarze wydobycia gazu łupkowego z perspektywy europejskiej. Więcej można przeczytać w jego prezentacji.

Organizacja Food and Water Europe z Brukseli, jest partnerem INSPRO w projekcie „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”.

 

 

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Zapytanie ofertowe nr 1 dla projektu „Gaz łupkowy”

W związku z realizacją projektu „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Umowa z Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr 0066/D/2/2012 z dn. 06.09.2012 r.), Zgodnie z zasadą konkurencyjności zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi związanej z przygotowaniem składu DTP raportu oraz opracowaniem graficznym raportu.

Obywatele KOntrolują

22 września – międzynarodowy dzień przeciw wydobyciu gazu łupkowego

Obywatelski sprzeciw wobec działań związanych z wdrażaniem nowego sposobu pozyskiwania kopalin, gazu ziemnego i ropy naftowej, ze skał łupkowych znajdzie swój punkt kulminacyjny 22 września, kiedy to dojdzie do ponad 125 akcji i protestów na całym świecie skupionych wokół wspólnego celu wprowadzenia zakazu wydobycia tzw. "gazu łupkowego" oraz wywarcia nacisku na poszukiwanie i wprowadzanie czystych, odnawialnych źródeł energii.

Obywatele KOntrolują

Chevron wycofuje się z Polski

31 stycznia 2015 r. agencja Reuters podała informację, że Chevron po 6 latach ostatecznie wycofuje się z poszukiwania gazu z łupków w Polsce. Oficjalnym powodem jest, że koncern jak dotychczas nie natrafił na złoże surowca, które dawałoby nadzieję na rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji.

Facebook i inne korporacje cenzurują treści! Zapisz się na Tygodnik Instytutu Spraw Obywatelskich. W każdej chwili masz prawo do wypisania się. Patrz, czytaj, działaj bez cenzury.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.