fbpx

Lokalne społeczności apelują do premiera

seminarium Obywatele KOntrolujaPodczas seminarium „Gaz łupkowy w Polsce – wyzwanie dla demokracji”, które odbyło się 16 marca 2013 r.  w Warszawie, przedstawiciele społeczności lokalnych terenów, na których odbywa się poszukiwanie gazu łupkowego, zwrócili się z apelem do premiera Donalda Tuska. W apelu tym napisali, że „W Polsce w odróżnieniu od innych krajów europejskich, nie doszło do debaty społecznej na temat możliwości wydobywania gazu łupkowego. Artykuł 10a Dyrektywy 85/337/EWG stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że członkowie zainteresowanych społeczności będą mieli: dostęp do procedury odwoławczej przed sądem. (…) Ten zapis prawa oznacza, że nie można wydawać decyzji o poszukiwaniu i eksploatacji gazu łupkowego bez udziału społeczeństwa i władz samorządowych.

Seminarium zbiegło się w czasie z kończącymi się konsultacjami społecznymi Komisji Europejskiej na temat nowych przepisów prawnych dotyczących gazu łupkowego w UE. W związku z tym przedstawiciele społeczności lokalnych zwrócili się także do Komisji Europejskiej z pisemnym wnioskiem o przedłużenie terminu prowadzenie konsultacji w sprawie wydobywania niekonwencjonalnych paliw kopalnych w Unii Europejskiej do 23 kwietnia 2013 r. Prośbę swą uzasadnili faktem, iż formularz ankiety do tych konsultacji został opublikowany w języku polskim z ponad miesięcznym opóźnieniem w stosunku do reszty krajów Unii Europejskiej.

Gościem zagranicznym seminarium był Geert DeCock z organizacji Food and Water Europe. Według G. DeCocka  kluczowym pytaniem, które wszyscy powinniśmy sobie zadać, jest to, czy rzeczywiście gaz łupkowy pomoże Polsce przejść okres transformacji z gospodarki węglowej na gospodarkę, która będzie wykorzystywała gaz jako główne źródło energii. Warto mieć na uwadze fakt, że aby wydobycie było w Polsce opłacalne, potrzeba około 1000 wierceń rocznie. Geert DeCock mówił także o partycypacji społecznej w obszarze wydobycia gazu łupkowego z perspektywy europejskiej. Więcej można przeczytać w jego prezentacji.

Organizacja Food and Water Europe z Brukseli, jest partnerem INSPRO w projekcie „Gaz łupkowy – monitoring, mobilizacja i partycypacja obywatelska”.

 

 

 

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują”

Być może zainteresują Cię również:

Obywatele KOntrolują

Gaz łupkowy – konferencja z udziałem INSPRO

Zapraszamy na konferencję pt. "Naiwność czy racjonalność? Zrozumienie oddziaływania i ryzyka związanego ze szczelinowaniem hydraulicznym w Polsce" poświęconą problematyce wydobycia gazu łupkowego, jego wpływu na środowisko i zdrowie. Konferencja odbędzie się 22 października w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie, w godzinach 14.00 – 17.30. Organizatorem jest Fundacja Heinricha Bölla wspólnie z Food & Water Europe. Jednym z prelegentów konferencji będzie Marek Kryda, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO).