NIE dla spalania lasów. Wyślij list do naszych europosłów i europosłanek. Koniecznie przed 14 września!

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 140 / (36) 2022

Dlaczego? Bo 14 września odbędzie się kluczowe głosowanie w Parlamencie Europejskim. Wtedy rozstrzygnie się, czy Unia Europejska uczyni krok do przodu i przestanie traktować nasze lasy jak zbiorniki paliwa.

Wszyscy europosłowie będą głosować za przyjęciem lub odrzuceniem poprawek do dyrektywy o energii odnawialnej.

Wśród tych poprawek są przełomowe propozycje zmian:

  • zaprzestanie traktowania biomasy leśnej jako „zielonej, przyjaznej klimatowi energii”,
  • zakończenie subsydiowania,
  • nakazanie wprowadzenia zasady hierarchii wykorzystania drewna.

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc. Musimy zwrócić naszym europosłankom i europosłom uwagę na ten temat, aby wiedzieli, co robić podczas głosowania.
Razem z Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot prosimy Was o przesłanie do naszych posłów i posłanek listu, który znajduje się poniżej. Prosimy, wpiszcie nazwę swojej organizacji lub imię i nazwisko i odpowiednio zaadresujcie.  

Jeśli europarlamentarzyści dostaną tę wiadomość z wielu źródeł, to jej przekaz będzie silniejszy.

Załączamy adresy mailowe wszystkich polskich europarlamentarzystówwspólne stanowisko organizacji pozarządowych w tej sprawie.
Znajdziecie w tym pliku również numery telefonów do biur poselskich – możecie też dzwonić.

Treść listu

Szanowny Panie pośle/ Szanowna Pani poseł

W imieniu Instytutu Spraw Obywatelskich apeluję do Pana/Pani, aby 13 września podczas głosowania nad Dyrektywą o Odnawialnych Źródłach Energii (Dyrektywa OZE), poparł/a Pan/Pani:

ZATRZYMANIE spalania naszych lasów w celu produkcji energii
ZNIESIENIE dopłat do spalania drewna w ramach Dyrektywy OZE

Na mocy Dyrektywy OZE obywatele UE płacą każdego roku miliardy euro w formie dotacji do spalania drzew w elektrowniach. Tymczasem spalanie drewna emituje więcej CO2 niż paliwa kopalne, a jego pozyskanie niszczy ekosystemy leśne.

Jeśli chcemy osiągnąć cele klimatyczne, powinniśmy raczej chronić lasy i zwiększać ich zdolność do pochłaniania CO2. Spalanie większej ilości drewna nie zapewni UE bezpieczeństwa energetycznego. Przed wybuchem wojny europejscy producenci energii sprowadzali dużą jego część z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Obecnie jest to niemożliwe, a ceny drewna ustawicznie rosną.  

Elektrociepłownia i zakład produkcji pelletu Cycleenergy, Erndtebrück, Niemcy
Zrąb zupełny w rejonie Jarva, Estonia

Wycinka drzew na biomasę leśną jest powodem wykonywania wielkoobszarowych zrębów zupełnych w lasach UE.

Spalanie drewna jest szkodliwe dla klimatu, lasów i zdrowia. Zwiększa emisje gazów cieplarnianych właśnie teraz, kiedy musimy je radykalnie ograniczać.

W ubiegłym roku ponad 500 naukowców wezwało UE do zaprzestania spalania drzew w elektrowniach pisząc:

Firmy zastępują wykorzystanie energii z paliw kopalnych drewnem, które zwiększa ocieplanie [klimatu], zamiast przestawić się na energię słoneczną i wiatrową, co rzeczywiście zmniejszyłoby ocieplanie.

Z Dyrektywy OZE musi zniknąć wsparcie spalania lasów:

– 40 MILIARDÓW EURO ROCZNIE KOSZTUJE PODATNIKÓW WSPARCIE SPALANIA BIOMASY (dotacje, wyłączenie z systemu ETS i koszty zdrowotne) – te pieniądze powinny zostać zainwestowane w prawdziwie zeroemisyjne, przyjazne dla środowiska źródła energii oraz na poprawę efektywności energetycznej.

– ZWIĘKSZONE EMISJE – spalanie drewna emituje więcej CO2 na jednostkę energii niż węgiel. Całkowita emisja CO2 ze spalania drewna w UE jest porównywalna do emisji CO2 Francji.

– NIEODNAWIALNE zasoby w terminie umożliwiającym osiągnięcie celów klimatycznych na rok 2050 – spalanie drewna szybko emituje CO2, ale odrastanie drzew trwa od kilkudziesięciu do kilkuset lat. 

 – SZKODLIWE DLA PRZYRODY – kryteria zrównoważonego rozwoju Dyrektywy OZE dla biomasy są słabe i nieprecyzyjne. Nie chronią lasów ani nie zmniejszają negatywnego wpływu na klimat.

– BRAK ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – zastąpienie zaledwie 10% rosyjskiego gazu wymagałoby zwiększenia wycinki lasów w UE o 60%. Europejskie lasy są już teraz nadmiernie eksploatowane, a na skutek nadmiernych wycinek ilość pochłanianego przez nie węgla spada.  

Pana/Pani głos się liczy: Sprawozdanie Komisji ITRE dot. Dyrektywy OZE jest pierwszym krokiem do wyeliminowania wsparcia dla najgorszego rodzaju biomasy – „pierwotnej biomasy drzewnej”, art. 29 – pozostawia jednak luki, które pozwalają na kontynuowanie „business as usuall”. W głosowaniu plenarnym należy te luki usunąć.

W czasie głosowania 13 września nad Dyrektywą OZE rekomendujemy:

ZATRZYMANIE wsparcia dla spalania pierwotnej* biomasy drzewnej: (Artykuł 29 ust. 1 oraz 6), stanowi ona około 30% całkowitej energii odnawialnej w UE i ok 50% spalanej biomasy.
ZAPRZESTANIE zaliczania spalania drewna pochodzącego z lasów* do źródeł odnawialnych oraz 
ZAKOŃCZENIE subsydiowania jego wykorzystania.
* „pierwotna biomasa drzewna” – inne drewno byłoby nadal dozwolone.  

WYELIMINOWANIE luki w definicji „pierwotnej biomasy drzewnej”: (Art. 2.2) poprzez usunięcie wyłączeń dla lasów dotkniętych pożarami, chorobami, szkodnikami, aby przywrócić naukową definicję stosowaną przez Wspólne Centrum Badawcze przy Komisji Europejskiej.  

ZATRZYMANIE dotacji dla elektrowni wytwarzających wyłącznie energię elektryczną i ODRZUCENIE zwolnień dla niektórych elektrowni: (art. 3.3) Spalanie drewna na potrzeby produkcji energii elektrycznej jest najmniej efektywnym sposobem wytwarzania energii i nie należy marnować publicznych pieniędzy na tę praktykę.

ODRZUCENIE słabego „Aktu Wykonawczego” dla kluczowej zasady kaskadowego wykorzystania drewna – i przywrócenie proponowanego Aktu Delegowanego, aby zapewnić ogólnounijne zastosowanie hierarchii wykorzystania drewna, która zamiast spalania drewna zakłada wytwarzanie z niego trwałych produktów. 

Apelujemy do europosłów o:

  • zatrzymanie wsparcia spalania lasów w ramach Dyrektywy OZE,
  • poparcie inwestowania w prawdziwie zrównoważone źródła energii i w poprawę efektywności energetycznej.

Z góry dziękujemy za uwzględnienie tych zaleceń podczas głosowania w dniu 13 września.
Z wyrazami szacunku,

Dowiedz się więcej. Polecamy do przeczytania:

Aby chronić przyrodę i klimat, należy zmienić traktowanie bioenergii w unijnym prawie!

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii – podsumowanie raportu

Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii
Z Augustynem Mikosem rozmawiamy o prawdziwej cenie bioenergii, spalaniu na potęgę polskich lasów, wadliwym działaniu organów państwowych w tej kwestii oraz raporcie.

Posłuchaj podcastu „Lasy do spalenia. Kto za tym lobbuje?”
Z Augustynem Mikosem, współautorem raportu „Lasy do spalenia. Prawdziwa cena bioenergii”, rozmawia Rafał Górski, redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich.

Zmiany klimatu. Boleć będzie – pytanie jak bardzo
Z Marcinem Popkiewiczem rozmawiamy o zmianach klimatu, konsekwencjach tego zjawiska, spalaniu biomasy leśnej na skalę przemysłową, o lasach i Lasach Państwowych, przyszłości planety i ludzkości.

Mamy prawo do prawdziwych lasów
Z Adamem Wajrakiem rozmawiamy o szkodliwym spalaniu lasów, plantacjach drzew i o tym, jak Lasy Państwowe wymknęły się spod kontroli.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 140 / (36) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Ekonomia Rewolucja energetyczna

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Rewolucja energetyczna

Być może zainteresują Cię również: