Potrzebujesz pieniędzy na Twój biznes społeczny? Zgłoś się do nas!

oferta_dla_ngo_potrzebuje_srodkow_finansowych
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 108 / (4) 2022

Czasem w życiu organizacji pozarządowej przychodzi taki moment, że wraz z rozwojem brakuje rąk do pracy. Co wtedy? Mamy na to radę – dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy.

Dlaczego warto utworzyć nowe miejsca pracy przy naszym wsparciu?

  • Otrzymasz wsparcie finansowe na rozruszanie działalności: 21 020,00 zł wsparcia inwestycyjnego na utworzenie nowego stanowiska.
  • Otrzymasz wsparcie finansowe pomostowe na pokrycie bieżących kosztów nawet przez 12 miesięcy (średnio ok. 2.000 zł miesięcznie, w zależności od wymiaru czasu pracy na nowotworzonym stanowisku oraz długości korzystania ze wsparcia pomostowego).
  • Dołączysz do grona przedsiębiorstw społecznych.
  • Sfinansujesz realizację pomysłów, których nie finansują tradycyjni grantodawcy.
  • Zwiększysz swoje szanse na otrzymanie certyfikatów/znaków jakości przeznaczonych dla III sektora lub pracodawców.

Poszukujemy osób indywidualny oraz organizacji pozarządowych, które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w  jednym z siedmiu powiatów woj. łódzkiego: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, rawskim, tomaszowskim.

Wejdź na stronę Centrum KLUCZ i dowiedz się więcej.

W Centrum KLUCZ wzmacniamy sektor pozarządowy, rozwijamy przedsiębiorczość społeczną, wspieramy wspólnoty lokalne. Budujemy współpracę, zaufanie i… zyski.

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 108 / (4) 2022

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Rynek pracy OWES Instytutu

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / OWES Instytutu

Być może zainteresują Cię również: