fbpx

Rzecznik Praw Obywatelskich o nierównym traktowaniu ojców w „Mama 4 Plus”

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, wskazuje na możliwą niezgodność programu „Mama 4 Plus” z Konstytucją.

Adam Bodnar wystosował do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pismo, w którym wyraża swoją opinię o zapisach dotyczących ojców w programie „Mama 4 plus”:

Prawo ojca do świadczenia zostało […] potraktowane jako zastępcze i posiłkowe. Takie ukształtowanie prawa ojca do świadczenia może nasuwać wątpliwości co zgodności projektowanego przepisu z art. 33 Konstytucji RP.

Art. 33 Konstytucji RP mówi o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zakłada bowiem, że ojciec, który zrezygnował z pracy i wychował przynajmniej 4 dzieci otrzyma świadczenie tylko wtedy, gdy matka umrze lub opuści rodzinę. Zapis ten ogranicza możliwość podjęcia przez rodziców wyboru, które z nich pracuje, a które zajmuje się wychowaniem dzieci. W projekcie ustawy z góry zostało zrobione założenie, że urodzenie przez kobietę dzieci jest równoznaczne z ich wychowywaniem. Projektodawca zakłada, że to matka będzie wychowywać dzieci, nawet jeśli będzie to niepraktyczne czy niecelowe.

>>Zapoznaj się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich<<

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum KLUCZ

Bezpłatne szkolenie z ekonomizacji – edycja druga. Sprawdź!

Centrum KLUCZ zaprasza na drugą edycję bezpłatnego szkolenia „Przekuj DOBRE POMYSŁY na DOBRY BIZNES. Ekonomizacja NGO krok po kroku”, które odbędzie się w Łodzi w dniach 27 – 28 maja 2014 r. Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (w szczególności organizacji pozarządowych) z terenu woj. łódzkiego.

tekst_olszowski

Służba publiczna 2.0

Rafał Olszowski

Przez służbę publiczną rozumiemy pracę na rzecz dobra wspólnego realizowaną głównie przez osoby zatrudnione w administracji państwowej. Rozwój technologii informatycznych, a w szczególności Internetu, stworzył…