Rzecznik Praw Obywatelskich o nierównym traktowaniu ojców w „Mama 4 Plus”

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, wskazuje na możliwą niezgodność programu „Mama 4 Plus” z Konstytucją.

Adam Bodnar wystosował do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pismo, w którym wyraża swoją opinię o zapisach dotyczących ojców w programie „Mama 4 plus”:

Prawo ojca do świadczenia zostało […] potraktowane jako zastępcze i posiłkowe. Takie ukształtowanie prawa ojca do świadczenia może nasuwać wątpliwości co zgodności projektowanego przepisu z art. 33 Konstytucji RP.

Art. 33 Konstytucji RP mówi o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn.

Projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym zakłada bowiem, że ojciec, który zrezygnował z pracy i wychował przynajmniej 4 dzieci otrzyma świadczenie tylko wtedy, gdy matka umrze lub opuści rodzinę. Zapis ten ogranicza możliwość podjęcia przez rodziców wyboru, które z nich pracuje, a które zajmuje się wychowaniem dzieci. W projekcie ustawy z góry zostało zrobione założenie, że urodzenie przez kobietę dzieci jest równoznaczne z ich wychowywaniem. Projektodawca zakłada, że to matka będzie wychowywać dzieci, nawet jeśli będzie to niepraktyczne czy niecelowe.

>>Zapoznaj się z pismem Rzecznika Praw Obywatelskich<<

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: