fbpx

Wspieramy referendum przeciw prywatyzacji SPEC-u

9 maja br. Piotr Ciompa, ekspert Centrum Wspierania Rad Pracowników, wziął udział w konferencji poświęconej planowanej przez władze Warszawy prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.

Powodem sprzedaży SPEC S.A. jest dziura budżetu miasta i widmo załamania się rozbuchanych ponad możliwości dochodowe Warszawy planów inwestycyjnych. Naszym zdaniem, prywatyzacja SPEC-u nie będzie korzystna dla przeciętnego mieszkańca stolicy. Dlaczego? Odpowiedź można znaleźć w prezentacji Piotra Ciompy zamieszonej na stronie internetowej poświęconej referendum ws. prywatyzacji SPEC S.A.

Osobom zainteresowanym tematyką przemian własnościowych w naszym kraju, polecamy znakomitą publikację Jacka Tittenbruna „Z deszczu pod rynnę”.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Centrum Wspierania Rad Pracowników”

Być może zainteresują Cię również:

Centrum Wspierania Rad Pracowników

Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Instytut Spraw Obywatelskich wzniósł skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrażania przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. Dyrektywa reguluje ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej. Pomimo, że obowiązuje ona w Polsce od 8 lat, wiele faktów dowodzi, że nie funkcjonuje ona zgodnie z intencjami jej autorów.