Dom to praca! – Rafał Górski w „Tygodniku Solidarność”

Jak wynika z analiz Eurofund, Polska ma najmniej hojny system wsparcia w Europie, jeśli chodzi o godzenie pracy z opieką nad osobami samodzielnymi – pisze Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) i ekspert kampanii „Dom to praca w najnowszym numerze „Tygodnika Solidarność”.

W związku z tym podejmujemy działania w celu zmiany prawa i zniesienia zakazu pracy zarobkowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy otrzymują zasiłki lub świadczenia pielęgnacyjne.

Dlaczego chcemy, aby opiekunowie mogli pracować? Rafał Bakalarczyk, ekspert Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) wymienia negatywne skutki dezaktywizacji zawodowej osób nieodpłatnie pracujących w domu: Po pierwsze socjalno-dochodowe: większe zagrożenie ubóstwem. Po drugie emerytalne: niski poziom odprowadzanych składek. Po trzecie zawodowe: trudność z powrotem na rynek pracy po ustaniu opieki. Po czwarte społeczne: ograniczone kontakty społecznej zwiększają ryzyko izolacji społecznej. Po piąte psychiczne ze względu na zwiększone zagrożenie depresją. Po szóste: gospodarcze – utrata potencjalnych pracowników.

Liczymy, że możliwość łączenia opieki nad osobą niepełnosprawną oraz pracy zarobkowej pomoże zniwelować te negatywne skutki.

„Tygodnik Solidarność” objął patronatem medialnym kampanię „Dom to praca”.


Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt „Dom to praca” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: