Marek Konarzewski – zdjęcie profilowe

Marek Konarzewski

Prezes Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się zagadnieniami z pogranicza ekologii, fizjologii ewolucyjnej oraz genetyki ptaków i ssaków w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Był stypendystą Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, gdzie pracował z zespole wybitnego amerykańskiego biologa Jareda Diamonda. W latach 2008-2013 pełnił funkcję radcy-ministra ds. nauki i technologii w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Wyróżniony doktoratem honoris causa przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poprzez rodzinne korzenie prof. Konarzewski związany jest z doliną Biebrzy, gdzie przy każdej okazji oddaje się swej drugiej, poza pracą naukową, życiowej pasji – fotografii.