fbpx

Reaguj! Zmień życie opiekunów osób niepełnosprawnych

minister Marlena Maląg
minister Marlena Maląg fot. mrpips_rp - CC BY-ND 2.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 44 (2020)

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych wynoszą 620 zł lub 1830 zł miesięcznie. Świadczenie w wysokości 620 zł przysługuje opiekunom tych osób, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie 18. roku życia. Z kolei świadczenie w wysokości 1830 zł przysługuje opiekunom osób, u których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nie 18. roku życia. W obu przypadkach opiekunowie nie mogą dorabiać.

Brak aktywności zawodowej opiekunów pociąga za sobą wiele konsekwencji:

  1. większe zagrożenie ubóstwem rodzin osób niepełnosprawnych,
  2. niskie zabezpieczenie socjalne w wieku emerytalnym,
  3. trudność z powrotem na rynek pracy po ustaniu opieki,
  4. zwiększenie ryzyka izolacji społecznej i zachorowania na depresję.

Możliwość zarobkowania to dodatkowe pieniądze pozwalające opiekunom np. na opłacenie rehabilitacji czy kupienie leków dla bliskich, ale także szansa na zyskanie poczucia bezpieczeństwa w życiu.

Ważne jest stworzenie opiekunom osób niepełnosprawnych możliwości wyboru – pobierania wyłącznie świadczenia lub połączenia świadczenia z dorabianiem.

Reaguj! Wyślij poniższy list do minister pracy i polityki społecznej na adres e-mail: info@mrips.gov.pl

Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

Apeluję o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę przepisów i umożliwienie podejmowania dodatkowej pracy opiekunom osób zależnych pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów, w zależności od sytuacji podopiecznego i przychodów w rodzinie, wynoszą obecnie 620 zł lub 1830 zł miesięcznie. Opiekunowie nie mogą podejmować przy tym żadnej dodatkowej pracy, czy to zdalnej, czy w niepełnym wymiarze, nawet jeśli mają takie możliwości. Jest to niesprawiedliwe dla nich, ich rodzin, podopiecznych, a także niekorzystne z punktu widzenia rynku pracy. Pobierane świadczenia są zbyt niskie, by móc należycie sprawować opiekę i godnie żyć. Przykładowo koszt godzinnej rehabilitacji to około 80 zł. Opiekunowie często nie są w stanie sfinansować kosztów leczenia, czy zakupu sprzętu do prowadzenia rehabilitacji w domu.

Jest to szczególnie ważne w obecnej trudnej sytuacji kryzysu związanego z koronawirusem, gdy ceny wzrosły, a opiekunowie muszą ponosić dodatkowe koszty na środki ochrony osobistej.

Apeluję o pomoc rodzicom/opiekunom w zorganizowaniu opieki nad swoimi podopiecznymi, umożliwiając im podejmowanie dodatkowej pracy zarobkowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia. Zwiększy to szansę na realne wsparcie tej najsłabszej grupy społecznej w Polsce – osób niepełnosprawnych/zależnych i ich opiekunów. Takie rozwiązanie NIC państwo nie kosztuje, wręcz przeciwnie – generuje wpływy do budżetu, a także wspiera rynek pracy.

Państwo, które stawia na całkowitą ochronę dzieci z niepełnosprawnościami (decyzja Trybunału Konstytucjonalnego w sprawie zgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania a Konstytucją), powinno w sposób pełny wspierać te osoby oraz ich opiekunów, tak by mogły żyć godnie.

W 2017 roku Instytut Spraw Obywatelskich zebrał ponad 20 tysięcy podpisów pod petycją do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. W petycji obywatele domagali się zmian w prawie, które pozwolą opiekunom osób niepełnosprawnych dorabiać. Do dzisiaj rząd nie zmienił przepisów. Apeluję o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

Z poważaniem

Imię i nazwisko

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 44 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca”

Być może zainteresują Cię również:

Łodzianie decydują
Obywatele decydują

Łodzianie zdecydują?

Przy decydującym udziale Instytutu Spraw Obywatelskich udało się zebrać ponad 6,6 tys. podpisów pod obywatelskim projektem uchwały, dającej mieszkańcom Łodzi większe możliwości wpływu na ich miasto. Dziś podpisy zostaną złożone w łódzkim magistracie.