Reaguj! Zmień życie opiekunów osób niepełnosprawnych

minister Marlena Maląg
minister Marlena Maląg fot. mrpips_rp - CC BY-ND 2.0
Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 44 (2020)

Świadczenia pielęgnacyjne wypłacane opiekunom osób niepełnosprawnych wynoszą 620 zł lub 1830 zł miesięcznie. Świadczenie w wysokości 620 zł przysługuje opiekunom tych osób, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie 18. roku życia. Z kolei świadczenie w wysokości 1830 zł przysługuje opiekunom osób, u których niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nie 18. roku życia. W obu przypadkach opiekunowie nie mogą dorabiać.

Brak aktywności zawodowej opiekunów pociąga za sobą wiele konsekwencji:

  1. większe zagrożenie ubóstwem rodzin osób niepełnosprawnych,
  2. niskie zabezpieczenie socjalne w wieku emerytalnym,
  3. trudność z powrotem na rynek pracy po ustaniu opieki,
  4. zwiększenie ryzyka izolacji społecznej i zachorowania na depresję.

Możliwość zarobkowania to dodatkowe pieniądze pozwalające opiekunom np. na opłacenie rehabilitacji czy kupienie leków dla bliskich, ale także szansa na zyskanie poczucia bezpieczeństwa w życiu.

Ważne jest stworzenie opiekunom osób niepełnosprawnych możliwości wyboru – pobierania wyłącznie świadczenia lub połączenia świadczenia z dorabianiem.

Reaguj! Wyślij poniższy list do minister pracy i polityki społecznej na adres e-mail: info@mrips.gov.pl

Marlena Maląg

Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

Apeluję o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę przepisów i umożliwienie podejmowania dodatkowej pracy opiekunom osób zależnych pobierającym świadczenia pielęgnacyjne.

Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów, w zależności od sytuacji podopiecznego i przychodów w rodzinie, wynoszą obecnie 620 zł lub 1830 zł miesięcznie. Opiekunowie nie mogą podejmować przy tym żadnej dodatkowej pracy, czy to zdalnej, czy w niepełnym wymiarze, nawet jeśli mają takie możliwości. Jest to niesprawiedliwe dla nich, ich rodzin, podopiecznych, a także niekorzystne z punktu widzenia rynku pracy. Pobierane świadczenia są zbyt niskie, by móc należycie sprawować opiekę i godnie żyć. Przykładowo koszt godzinnej rehabilitacji to około 80 zł. Opiekunowie często nie są w stanie sfinansować kosztów leczenia, czy zakupu sprzętu do prowadzenia rehabilitacji w domu.

Jest to szczególnie ważne w obecnej trudnej sytuacji kryzysu związanego z koronawirusem, gdy ceny wzrosły, a opiekunowie muszą ponosić dodatkowe koszty na środki ochrony osobistej.

Apeluję o pomoc rodzicom/opiekunom w zorganizowaniu opieki nad swoimi podopiecznymi, umożliwiając im podejmowanie dodatkowej pracy zarobkowej przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia. Zwiększy to szansę na realne wsparcie tej najsłabszej grupy społecznej w Polsce – osób niepełnosprawnych/zależnych i ich opiekunów. Takie rozwiązanie NIC państwo nie kosztuje, wręcz przeciwnie – generuje wpływy do budżetu, a także wspiera rynek pracy.

Państwo, które stawia na całkowitą ochronę dzieci z niepełnosprawnościami (decyzja Trybunału Konstytucjonalnego w sprawie zgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania a Konstytucją), powinno w sposób pełny wspierać te osoby oraz ich opiekunów, tak by mogły żyć godnie.

W 2017 roku Instytut Spraw Obywatelskich zebrał ponad 20 tysięcy podpisów pod petycją do Pani Minister Elżbiety Rafalskiej. W petycji obywatele domagali się zmian w prawie, które pozwolą opiekunom osób niepełnosprawnych dorabiać. Do dzisiaj rząd nie zmienił przepisów. Apeluję o podjęcie pilnych działań w tej sprawie.

Z poważaniem

Imię i nazwisko

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 44 (2020)

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Społeczeństwo i kultura Dom to praca

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Dom to praca

Być może zainteresują Cię również: