Wspieramy społeczności lokalne

Spotkanie społeczności lokalnejW dniach 13-14 kwietnia 2013 r. odbył się pierwszy wyjazd do społeczności lokalnych, jakie organizujemy w ramach naszej kampanii „Obywatele kontrolują”. Celem tych wyjazdów jest informowanie mieszkańców w zakresie problematyki rozpoznawania i wydobywania gazu łupkowego w Polsce. 

W spotkaniu w  Tomaszowie Lubelskim wzięło udział 18 osób, w tym mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych (Rady Miasta, Starostwa Powiatowego, Gminy), posłowie, a także liderzy lokalni i społecznicy. Uczestnicy wymieniając się bardzo merytorycznymi argumentami, wspólnie stwierdzili, że konsultacje społeczne w zakresie wydobycia gazu łupkowego są potrzebne. W spotkaniu 14 kwietnia Miączynie wzięło udział ponad 100 osób, z których większość stanowili mieszkańcy tamtych terenów. Wśród zaproszonych gości byli prof. Andrzej Szczepański z AGH, który zaprezentował prezentację nt. poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego w relacji do zasobów i jakości wód w Polsce oraz pani Ewa Sufin- Jaquemart, która przedstawiła prezentacje z relacjami z raportów nt. oddziaływania wydobycia gazu łupkowego na środowisko.

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

Obywatele KOntrolują

Przejdź na podstronę inicjatywy:

Co robimy / Obywatele KOntrolują

Być może zainteresują Cię również: