Zaczynamy projekt „Rady na odpady”

Pojemnik z rozsypanymi dokoła odpadami
fot. RitaE z Pixabay fot. GraphicMama-team z Pixabay

Maria Jaraszek

Tygodnik Spraw Obywatelskich – logo

Nr 102 / (50) 2021

Z końcem 2021 roku rozpoczynamy skondensowane działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi w ramach projektu „Rady na odpady”, finansowanego z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Naszym celem będzie zbadanie czy Urząd Miasta Łodzi w swoich decyzjach w sprawie gospodarki odpadami kieruje się unijnymi wytycznymi i regulacjami krajowymi. Ponadto przygotujemy rekomendacje na temat prawidłowych procedur gospodarki odpadami, a także zwiększymy wiedzę urzędników i mieszkańców Łodzi podczas szkoleń i spotkań.

Planowane działania:

  • monitoring prawa związanego z gospodarką odpadami w Łodzi,
  • opracowanie raportu zawierającego wnioski z monitoringu i rekomendacje,
  • organizacja szkolenia dla urzędników z zasad dobrego rządzenia i przejrzystości,
  • działania komunikacyjne, w tym organizacja debaty, konferencji prasowej, publikowanie materiałów związanych z tematem odpadów w tym tekstów i podcastów w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich,
  • współpraca z partnerami i wymiana doświadczeń oraz wizyta studyjna w Islandii.

Grupą docelową projektu są urzędnicy Urzędu Miasta Łodzi i radni, łódzcy aktywiści i społecznicy, członkowie rad osiedlowych, dziennikarze śledzący temat gospodarki odpadami, a pośrednio także czytelnicy Tygodnika Spraw Obywatelskich, gazety Aktywność Obywatelska i raportu.

Projekt będziemy realizować w partnerstwie z trzema organizacjami: Landvernd z Islandii, Ecoteca z Rumunii oraz Stowarzyszeniem Federacja Zielonych Grupa Krakowska.

Więcej informacji o bieżących działaniach w projekcie szukajcie w kategorii Rady na odpady.

Iceland, Liechtenstein, Norawy – Active citizens fund – logo

Projekt „Rady na odpady” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Sprawdź inne artykuły z tego wydania tygodnika:

Nr 102 / (50) 2021

Przejdź do archiwum tekstów na temat:

# Ekologia # Zdrowie Rady na odpady

Być może zainteresują Cię również: